CAD/CAM systém VISI pro navrhování nejnáročnějších vstřikovacích forem a střižných nástrojů, je dalším z produktů společnosti Vero Software, pro jehož prodej a technickou podporu získala výhradní zastoupení pro Českou republiku a Slovensko společnost Nexnet.

Úspěch a přežití na globálním trhu může záviset na jediné konkurenční výhodě nebo na vysoce kvalifikovaných znalostech a zkušenostech budovaných po dobu několika let. Vero Software přináší obojí, kombinuje specializované aplikace pro konstrukci a výrobu se zkušeným týmem vývojářů, díky kterým se drží na první příčce mezi dodavateli CAD/CAM softwaru v počtu prodaných licencí.

VISI je specializovaný software pro konstrukci a výrobu vstřikovacích forem, postupových střižných nástrojů a elektrod, jehož základem je integrovaný hybridní, plošný a objemový modelář pracující na jádru Parasolid. Systém VISI je unikátní v tom, že pokrývá všechny aspekty výroby vstřikovacích forem – od tvorby modelu, modelové analýzy, přes simulaci tečení až po výrobu.

Široká nabídka možností načítání 3D modelů umožňuje načítání CAD souborů v téměř jakémkoliv formátu, jednoduše lze zpracovat také velmi objemné modely. VISI nativně načítá CAD soubory formátu Parasolid, IGES, Catia V4 a V5, Pro/Engineer, UGX, STEP, SolidWorks, Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL a VDA. Pokud při importu takového souboru chybí část modelu, VISI disponuje nástroji pro rychlou opravu poškozených 3D modelů.

Výroba forem

Konstrukce postupových střižných nástrojů a forem je ve VISI jednodušší díky použití parametrické struktury umožňující konstruktérovi rychlou tvorbu formy. Díky využití knihovny komponent od předních dodavatelů jsou navíc opakované úkony konstruktéra značně redukovány. Před samotným konstruováním formy lze ve

Konstrukce postupových střižných nástrojů.
Konstrukce postupových střižných nástrojů.

VISI spustit analýzu procesu vstřikování taveniny do formy. Výsledkem této analýzy je zhodnocení plnění a chlazení formy a upozornění na případné deformace, studené spoje či vzduchové kapsy. Výstupem analýzy je lokalizace vtoků a zobrazení rozvodu taveniny ve formě, průtoku chladicí kapaliny a rozmístění chladících kanálů. Po ukončení analýzy lze začít s konstrukcí formy.

Tvorba elektrod může být jednou z nejsložitějších a časově nejnáročnějších činností každého výrobce forem. V rámci konstrukční části VISI naleznete modul VISI Electrode, tedy automatizovaný modul pro tvorbu a správu elektrod a jejich držáků pro razantní zrychlení práce a zvýšení produktivity návrhu a výroby elektrod. Zkušení konstruktéři přivítají kombinaci automatizace konstrukce elektrod s možností ručních úprav, díky kterým mají volnou ruku při editaci návrhu elektrody.

Výroba střižných postupových nástrojů

Simulace ohýbání pružného dílu – podrážky obuvi.
Simulace ohýbání pružného dílu – podrážky obuvi.

VISI dále disponuje modulem Progress, určeným ke konstrukci lisovacích a postupových střižných nástrojů. Na rozdíl od standardních konstrukčních aplikací je VISI Progress účinnější a produktivnější při konstrukci těchto nástrojů, neboť již během práce eliminuje riziko vzniku konstrukčních chyb. Samozřejmostí je možnost rozvinu plošných i objemových modelů do roviny, která je díky komplexní databázi materiálů ještě přínosnější. Konstruktér je pak informován o míře ztenčení, případně trhání plechu. Z rozvinutého dílu lze jednoduše ve 3D náhledu zobrazit střižné pole a vypočítat materiálový odpad.

CNC obrábění

Vedle silného CAD nástroje VISI obsahuje také CAM pro 2D, 3D a 5osé plynulé frézování, drátové řezání a pětiosé laserové řezání. 2D a 3D dráhy mohou být tvořeny přímo z 3D modelu s automatickým rozpoznáním geometrie a technologie obrábění těchto útvarů (díry, kapsy atd.). Všechny dráhy nástroje jsou přizpůsobeny pro vysokorychlostní obrábění s konstantním zatížením nástroje, hladkými NC dráhami bez kolizí a s automatickým vygenerováním NC kódu.

Vizualizace komplexní formy navržené v systému VISI.
Vizualizace komplexní formy navržené v systému VISI.

Do prostředí VISI je integrována špičková technologie drátového řezání Peps, která byla vyvinuta speciálně pro přesné strojírenství, výrobu forem a lisovacích, střižných a postupových nástrojů. Také u drátového řezání VISI je samozřejmostí automatické rozpoznávání útvarů. Strategie drátového řezání VISI nabízejí několik přednastavených možností pro různé způsoby obrábění, ať už se jedná o denní provoz s obsluhou, nebo noční provoz bez obsluhy.

CAD/CAM VISI nabízí také integrovanou teplotní analýzu.
CAD/CAM VISI nabízí také integrovanou teplotní analýzu.

Použitím komplexního řešení od Vero Software uživatel minimalizuje čas návrhu forem a nástrojů, redukuje dobu programování i strojní časy obrábění. Se zahrnutím komplexních simulačních a kontrolních nástrojů, získává systém, který nejen že zjednodušuje každodenní práci, ale také snižuje riziko vzniku chyb, které výrobu výrazně prodražují a prodlužují.

VISI a Nexnet na MSV 2014

Společnost Nexnet je již několik let strategickým partnerem a distributorem aplikací od Vero Software, jako jsou systémy Edgecam pro produktivní kovoobrábění, Alphacam pro obrábění dřeva, kovu a kamene, Radan pro efektivní tváření plechu, Cabinet Vision pro návrh a výrobu nábytku a již zmíněný VISI pro výrobu vstřikovacích forem a střižných nástrojů.

Nexnet disponuje vlastní nástrojárnou, kde jsou všechny nabízené systémy v konstrukci a technologii aktivně využívá. Spojením výhradního zastoupení a bohatých zkušeností z vlastní výroby tak vzniká jedinečné technologické centrum, které zákazníkům poskytuje možnost nahlédnutí do praxe, školení přímo ve výrobě a především čerpání ze špičkových znalostí a dovedností specialistů získaných každodenní praxí.

Vedle již zmíněných aplikací Nexnet dodává také intuitivní 3D CAD software pro přímé modelování SpaceClaim a ke všem produktům poskytuje vysokou úroveň technické podpory, zahrnující odborné zaškolení, zakázkovou tvorbu postprocesorů a další užitečné služby.

Se všemi popsanými produkty se můžete seznámit osobně na expozici společnosti Nexnet na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, kde její stánek najdete v pavilonu P pod číslem 068. V pavilonu B na stánku č. 017 pak můžete vidět software Radan.

Prezentace společnosti Nexnet. Napsala Petra Slatinová.

www.nexnet.cz

Komentáře