Zájmy výrobců CAD softwaru se mění v masivních vlnách, které vždy v určitém období panují celému trhu. Jednou jsou to výměnné formáty dat, posléze nástroje pro přípravu technických manuálů, jindy přímé modelování, rozvoj cloudových aplikací, objevení sociálních sítí… Problém, který nyní nastolila mladá firma Inforbix, je pro spoustu uživatelů mnohem ožehavější než to, zda si můžou prohlížet výkresy na iPodu a dost možná se v blízké době také stane globálním trendem, který budou opět všichni následovat.

Tím problémem je udržení pořádku v technických datech, jež pocházejí z velkého množství odlišných zdrojů a jejich množství narůstá enormním tempem. Inforbix proto přišel s vizí chytré aplikace, která pomůže s přehledem se v kvantech takových dat zorientovat a vyhledat vždy přesně to, co zrovna chcete. Klíčem k úspěchu má být sémantické vyhledávání založené na významu informací a vztahy mezi nimi.

Prostřednictvím standardních nástrojů operačního systému, doplňkových vyhledávacích služeb nebo pomůcek v PDM softwaru už dnes nečiní velký problém najít v odpovídajícím rozhraní dokument, který potřebujete. Potíž tkví v tom, že nejprve musíte vědět, kde hledat a který z nástrojů pro to použít – vyhledávač operačního systému vám nepomůže s nalezením určitého dílu sestavy uloženého v některém z mnoha souborů různých verzí. Obdobně můžete chtít přiřadit výkresu rozpisku materiálů uloženou v neoznačeném XLS souboru a tak dále.

Vyhledávání musí být inteligentní

Autor projektu, programátor Oleg Shilovitsky, se zabývá vývojem strojírenských aplikací už více než dvacet let. Během této doby se podílel na vytvoření mnoha softwarových aplikací, mimo jiné působil jako šéf vývoje systému SmarTeam ve společnosti Dassault Systèmes. Jeho motivace tedy vychází z hlubokých znalostí prostředí strojírenských procesů, které je velmi variabilní a liší se podnik od podniku.

Program, který je toho času teprve v raném vývojovém stádiu, ale přitom jej už několik společností testuje v reálném provozu, má být flexibilně přizpůsobivý specifickým požadavkům zákazníka. Také proto s jeho představením Inforbix přispěchal tak časně, aby již v těchto fázích mohl reagovat na představy potenciálních budoucích uživatelů.

Zřetelnější rysy připravované aplikace vyplynou až z dalšího vývoje. Prozatím se musíme spokojit s nepříliš popisným oficiálním vyjádřením, které tvrdí následující: „Inforbix vyvíjí zcela nový přístup sběru produktových dat z různých zdrojů, sémantickým vyhledáváním propojených střípků informací a jejich srozumitelné prezentace uživateli. Zdroji dat mohou být CAD soubory, kancelářské dokumenty, emaily, databáze, podnikové aplikace (CRM, ERP, PDM, PLM) atd. K dispozici budou funkce pro vyhledávání, procházení a možnost rozboru, propojování a zobrazení produktových dat mnoha způsoby.“

Z dosud známých informací je dále zřejmé, že program bude možné v další fázi testovat jako beta verzi (zájemci o testování se mohou již nyní registrovat na webu Inforbix.com). Půjde o cloudovou aplikaci a jen některé její komponenty budou instalovány na počítači uživatele. Tvůrci programu se přitom distancují od jakéhokoliv přirovnávání jejich díla k nástrojům, jež v současnosti známe jako PLM nebo běžné vyhledávače.

(Zdroj: Inforbix.com)

Komentáře