Počátkem roku jsme vás informovali o projektu Living Heart, jehož cílem je vyvinout digitální, zdravé čtyřkomorové lidské srdce. Neuplynul ani půlrok a na trhu je první komerční verze ovladatelného editoru pro studium srdečních onemocnění a vrozených vad.

Nové vědomosti, sdílení poznatků, motivace a inspirace, i tak lze shrnout letošní ročník Simulia Community Conference 2015 – historicky největšího evropského setkání uživatelů simulačního nástroje Simulia, kde měla redakce magazínu Konstruktér svého zástupce. Setkání bylo svým obsahem a náplní přednášek pojato spíše odborně a s technickým nadhledem.

Vývoj Simulie se soustředí na významný a strategický obor, jakým je lékařství. Není divu, vždyť už na začátku roku společnost Dassault Systèmes informovala veřejnost o uzavření pětiletého kontraktu s americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Obě organizace společně pracují na projektu Living Heart, který představuje simulaci zdravého čtyřkomorového lidského srdce. Může být využito pro studium vrozených vad nebo srdečního onemocnění, a to úpravou vlastností tkání ve snadno ovladatelném editoru. Kromě toho lze testovat počítačový model z hlediska umístění a sledování výkonu kardiostimulátorů a dalších kardiovaskulárních zařízení. Do simulátoru lze zahrnout přístroje, studovat jejich vliv na srdce, ověřovat jejich účinnost a předpovědět spolehlivost v různých podmínkách.

Historický vývoj projektu Living Heart uvedl na konferenci Simulia Community Conference 2015 Scott Berkey. Foto: Marek Pagáč
Vývoj projektu Living Heart uvedl na konferenci Simulia Community Conference 2015 Scott Berkey. Foto: Marek Pagáč

Scott Berkey, CEO manažer Simulia, na konferenci poznamenal, že dostupnost první komerční, fyzikálně založené srdeční simulace představuje významný milník pro digitální lékařské nástroje, které rozvinou kardiovaskulární vědu a přímo ovlivní kvalitu života pacientů. Pokrok v simulacích – a zejména v oboru lékařství – zdůraznil na tiskové konferenci i Bernard Charlès, prezident a výkonný ředitel společnosti Dassault Systèmes. Z jeho slov vyplynulo nadšení z projektu Living Heart i to, že Simulia zažívá významný rozmach právě v medicíně. Taktéž zmínil, že Simulia je velmi vhodným doplňkem aplikací Catia, SolidWorks, Enovia, Exalead a dalších.

Projekt Living Heart přináší potenciální změnu průběhu léčby pomocí simulace lidského těla. Lze očekávat, že za vývojem simulace nejdůležitějšího lidského orgánu budou následovat simulace i ostatních, pro život důležitých vnitřních ústrojí. V souvislosti s konáním konference byla vydána první komerční verze projektu, která je dostupná od pátku 29. května 2015.

Komentáře