Společnost Ljunghall se zabývá výrobou hliníkových odlitků technologií vysokotlakého lití. S ohledem na kvalitu výroby využívá nový digitální mikroskop Keyence VHX-6000 pro odhalování nejčastějších vad – porozity.

Jednou z typických vad hliníkových odlitků je porozita, která je důsledkem tuhnutí odlitku. Vlivem tuhnutí dochází ke vzniku mikrosraženin a plynových bublin. Jejich množství a velikost lze ovlivnit čistotou materiálu, vhodnou konstrukcí odlitku a správným technologickým postupem. Vyloučit ji však zcela nelze a její hlavní negativní vliv je na vodotěsnost modelu.

Digitální mikroskop Keyence VHX-600 pomáhá ve firmě Ljunghall při hodnocení porozity odlitků. Foto: Keyence

Kontrolu porozity lze provádět nedestruktivními zkouškami pomocí rentgenového přístroje nebo výpočetní tomografií (CT). Za nejpřesnější metodu se považuje výbrus odlitku a z tohoto důvodu se po vyrobení stanovené dávky odlitků provádí vždy destruktivní zkouška, na jejímž základě je dávka propuštěna k dalšímu zpracování nebo k dodání zákazníkovu. Pro tyto účely donedávna používala společnost Ljunghall optický mikroskop. Ten však neumožňoval pořizování záznamu ani statistické vyhodnocení porozity – počtu a velikosti pórů. Společnost se proto rozhodla o pořízení mikroskopu VHX-6000 od firmy Keyence, jehož jednou z výhod je zkrácení doby vyhodnocení porozity za dvě až tři minuty. Výsledek automatického vyhodnocení je přitom zcela průkazný, není závislý na subjektivním hodnocení pracovníka. Mikroskop umožňuje měřit nejen počet a velikost pórů, ale i jejich hloubku a vytvářet 3D model pórů.

Prostorový model sraženiny v odlitku. Foto: Keyence

Digitální mikroskop umožňuje objekty v zorném poli pozorovat, pořizovat jejich snímky, ukládat je a vyhodnocovat naměřená data. Výhodou je automatické zaostřování, hloubka ostrosti až dvacetkrát větší než u běžných optických mikroskopů, velký dynamický rozsah (DHR+) umožňující pozorovat i málo kontrastní a lesklé předměty, optimalizace osvětlení pro pořízení co nejkvalitnějších snímků, funkce měření holoubky metodou DFD (Depth from Defocus) a možnost měnit úhel pozorování.

Zdroj: Keyence

Komentáře