Pro snazší práci a ovládání programu V-Ray for SketchUp přeložila společnost Digital Media výuková cvičení i referenční manuál do českého jazyka. 

Na webu vray.cz byly zveřejněny české překlady originální nápovědy a výukových cvičení. Popisují mimo jiné nastavení interiéru a exteriéru, textur, osvětlení scény nebo animací.

Digital Media lokalizovala návody a nápovědu do českého jazyka. Foto: vray.cz
Digital Media lokalizovala návody a nápovědu do českého jazyka. Foto: vray.cz

Výukové materiály jsou k dispozici všem uživatelům bezplatně, referenční materiály jsou určený pouze pro majitele licencí V-Ray for SketchUp.

Komentáře