Nová verze populárního softwaru, jehož prodej začal v roce 1995, obsahuje řadu vylepšených nástrojů v oblastech tříosého frézování, dvouosého a pětiosého vrtání, soustružení, soustružnicko-frézovacích aplikací a drátového řezání pro snadnější řízení a ovládání.

Aplikace si stále udržuje vedoucí postavení v rychlosti programování. Ta se promítne do vytváření efektivních drah nástroje, které přinášejí vyšší produktivitu výroby. Software je určen pro programování složitých dílů. Automatická kontrola kolizí stopky nástroje, držáku i nástroje zaručují vyšší spolehlivost. Uživatel má na výběr zastavení simulace okamžitě při detekci kolize nebo ještě před tím, než ke kolizi dojde. Taková dráha nástroje se může vynechat a obrobí se nástrojem s větším vyložením.

Zjednodušením prošlo programování pětiosého vrtání. V aplikaci se mohou vytvářet vzory otvorů podobné velikosti s pravidelnou polohou s sklonem nástroje. Jakákoli následná změna programu se projeví u všech otvorů v rámci jedné operace.

Jednou z novinek v FeatureCAM 2015 je zjednodušené programování pětiosého vrtání. Zdroj: Delcam.tv
Jednou z novinek ve FeatureCAM 2015 je zjednodušené programování pětiosého vrtání. Zdroj: Delcam.tv

Veškeré podrobnosti o novinkách, včetně videoukázek, jsou k dispozici na webu Learning Zone společnosti Delcam.

Komentáře