Více než sto osmdesát tisíc zaměstnanců automobilového koncernu Daimler AG, pod který spadá například německý Mercedes-Benz, je nyní odkázáno na unifikované řešení od firmy Microsoft.

Přední světový výrobce automobilů mnoha značek dospěl k rozhodnutí sjednotit technologie používané pro vnitrofiremní komunikaci a spolupráci. Kombinace aplikací Office 2010, Exchange Server 210 a Sharepoint 2010 má zajistit vysoce bezpečnou a hladkou výměnu obrovského množství dokumentů prostřednictvím emailu, instant-messagingu a videokonferencí. Požadavkem společnosti při výběru tohoto řešení bylo omezit neustále rostoucí složitost počítačů a vybudovat systém na architektuře, která zajistí splnění kladených požadavků v dlouhodobé perspektivě, vysoký stupeň standardizace a škálovatelnosti.

Bezproblémová týmová spolupráce vystavěná z nejmodernějších technologií je
v automobilkách naprostou nezbytností. Fotografie zachycuje poradu v jednom ze závodů
Mercedes-Benz, kdy je využívána také 3D projekce. (Zdroj: Daimler AG)

Důležitým úkolem bylo též vytvoření otevřené komunikační platformy pro obchodní partnery, u níž je klíčové zajištění ochrany duševního vlastnictví. Pro tuto bude Daimler udržovat soukromý cloud zajišťovaný externím poskytovatelem.

Není třeba příliš zdůrazňovat, že ačkoliv samotný Microsoft přímo nevyvíjí software pro podporu navrhování, drtivá většina CAx a PLM softwaru se dnes opírá právě o jeho operační systémy a serverové technologie. Jako takový hraje klíčovou roli i při rozvoji nových verzí konstrukčního softwaru, pro který připravuje „živnou půdu“ a vymezuje teritoria pro jeho další rozvoj.

(Zdroj: Microsoft, Daimler AG)

Komentáře