Protetické a ortetické pomůcky se v současné době vyrábějí 3D tiskem na míru podle potřeb pacientů. S ohledem na vznik zánětů a bakteriálních infekcí uvedla společnost Cooper3D vysoce kvalitní antibakteriální PLA materiál.

Společnost se již v minulosti zabývala vývojem materiálu Nanoclean pro lékařské účely, tvořený z vysoce kvalitního PETG polymeru s poměrem přísad 2 a 3 %. Nový PLA materiál Plactive pro stolní 3D tiskárny je koncentrovaný s měděnými nanočásticemi v poměru 1, 2 a 3 %. Dokáže eliminovat vznik mikroorganismu, hub, plísní, virů a bakterií a přitom je neškodný pro lidské tělo. Materiál je zkoumaný a ověřovaný v mikrobiologické laboratoři univerzity Universidad Católica de Valpasíso. Materiál je dostupný v Čile, USA a Nizozemí a pracuje se na schvalovacích procesech v dalších rozvojových zemích. Přehled dostupných materiálů od společnosti Cooper3D je dostupný na portálu cooper3d.com.

Komentáře