Špičkový nástroj pro konstrukci a výrobu forem CimatronE přichází s novou verzí, která nese číslo 12. Vylepšené funkce mají minimalizovat náklady a uspořit výrobní čas.

NC Setup – tak se jmenuje nový nástroj pro definici materiálů, nástrojů a strojů a lepší řízení průběhu konstrukčního navrhování. Funkce Machine Preview zkracuje programovací cykly umožňující lepší řízení multifunkčního a víceosého obrábění s přímým řízením osy orientace nástrojů.

Jelikož je CimatronE software pro konstrukci forem, inovace se projevily i v prostředí konstrukce elektroerozivních elektrod a metody nekonvenčního obrábění EDM. Nová funkce EDM Setup má prostředí s plnou kontrolou procesu vyjiskřování na jakémkoliv EDM stroji.

Cimatron se rozhodl rozšířit podporované formáty o AMF (Additive Manufacturing File). Tento formát slouží pro převod 3D modelů do digitálních soborů.

1-konstrukter-cimatronE-12-released
CimatronE je software určený nejen pro konstrukci a výrobu forem. Foto: Cimatron.com

1 Comment

  1. Pingback: 3resumes

Komentáře