CAD Studio představilo vlastní cloudovou aplikaci, která má pomoci investorům, vlastníkům, správcům i uživatelům budov jednoduše se zorientovat v informačním modelu budovy (BIM) a rychle najít požadovanou informaci. BIMForMe nevyžaduje znalost práce se složitými systémy pro 3D modelování, zpřístupňuje cenná data i netechnicky orientovaným uživatelům mimo stavební profese.

Aplikace nabízí základní i pokročilé funkce pro práci s BIM daty vytvořenými v projekčním softwaru Autodesk Revit i s doprovodnou dokumentací. Intuitivní uživatelské prostředí by měli ocenit jak zkušení odborníci, tak laici. BIMForMe jim umožňuje:

  • virtuální procházení 3D modelu,
  • prohlížení 2D dokumentace,
  • vyhledávání jednotlivých stavebních prvků s využitím filtrů.
Ukázka práce s BIM modelem v aplikaci BIMForMe (obrázek: CAD Studio)
Ukázka práce s BIM modelem v aplikaci BIMForMe (obrázek: CAD Studio)

Atributy částí modelu může uživatel v cloudovém prostředí nejen prohlížet, ale také měnit, stejně jako zadávat nové. K jednotlivým prvkům lze přikládat dokumenty, například technické specifikace nebo záruční listy. Technik může například vyhledat poškozené TZB zařízení, přímo na místě na telefonu ověřit jeho poslední revizní kontrolu či najít nejbližší podobné. Všechny dokumenty a vlastnosti jsou uloženy na zabezpečeném serveru a jednotlivé uživatelské účty mohu být přiřazeny do skupin s rozdílnými typy přístupových práv.

BIMForMe zpřístupňuje všechny informace o budově z jediného místa. Uživatel k nim může přistupovat prakticky kdykoli a odkudkoli, včetně mobilních zařízení, bez nutnosti instalovat nákladný a složitý software. Pro práci s aplikací není potřebná znalost žádného BIM systému pro tvorbu modelů. Aplikace je dostupná v české i anglické jazykové verzi.

Jak potvrdil Martin Slanec z AEC divize CAD Studia, které za vývojem aplikace stojí, již se pracuje na dalších rozšiřujících funkcích. Například na upozorňování na důležité nadcházející termíny (revize, vypršení záručních lhůt) a na dalších nástrojích pro facility management (FM). Chybět nebude ani zaznamenávání incidentů a jejich přidružování k jednotlivým prvkům modelu.

Možnosti aplikace BIMForMe autoři představí na webináři pořádaném 18. březnapřihlásit se můžete už dnes

Komentáře