Nový evropský showroom je věnován aplikacím pro svařování a dělení materiálu. Tímto projektem, jehož náklady činily desítky milionů korun, ABB dále rozvíjí své zdejší zázemí pro celou Evropu.

Aplikační centrum pro robotizované svařování a dělení není koncipováno jako tradiční showroom – ambice ABB zde směřují především do oblasti aplikovaného vývoje a testů. K rozhodnutí umístit právě do Čech centrum aktivit s globálním přesahem, došlo v roce 2011. Důvodem pro volbu této lokality byly podle Václava Lukáše, který je regionálním manažerem firmy pro robotické aplikace, schopnost jeho dlouhodobé podpory a možnost rozvíjet kvalitní tým odborníků. Důležitou roli sehrála také zdejší tradice kovozpracujícího průmyslu a silná základna dodavatelů automobilek.

Ukázka automatizovaného svařování robotem v jedné z mnoha aplikací ABB v této oblasti.
Ukázka automatizovaného svařování robotem v jedné z mnoha aplikací ABB v této oblasti.

Mezi unikátní instalace showroomu ve Vestci patří koncept standardizovaných buněk pro laserové svařování a dělení. Jejich parametry vycházejí z mnohaleté praxe ABB a jejích zákazníků, přičemž hlavními přednostmi jsou kompaktnost, dopředu ověřená funkčnost, minimální zástavbové prostory a dnes i stále častěji využívaná možnost snadného přemístění v rámci zákazníkova koncernu. Podstatou laserové robotizované buňky je vždy jeden nebo více robotů s patřičnými periferiemi, laserový zdroj a laserové aplikační „hlavy“, zařízení pro pozicování výrobků a softwarové prostředí s intuitivním ovládáním pro její obsluhu. Nedílnou součástí je rozsáhlý balík bezpečnostních prvků, jenž je v případě laseru zásadní.

Dalším produktem, který jistě stojí za pozornost, je modulární měřicí buňka FlexInspection, jež přináší významný pokrok v oblasti měření, kamerové kontroly kvality a rozměrové správnosti svarů. Využívá při tom technologii tzv. bílého světla a sofistikovaný software na pozadí.

Vedle podpory komerčních zákazníků, kam směřují právě aktivity nového showroomu, je ABB v Česku aktivní také v podpoře vysokých škol, kterým se věnuje již více než čtrnáct let. V praxi to znamená jak zavádění robotů do univerzitních center, tak i trvalou podporu ve formě bezplatné distribuce simulačních 3D softwarů, přednášek, vedení diplomových prací nebo zaměstnávání studentů již během jejich studia. Spolupráce míří také do škol středních, přičemž ABB nabízí jednu variantu robotizovaných buněk zaměřenou právě na oblast školství a vzdělávání.

Při úsilí být trvale špičkou v daném oboru, se divize robotických aplikací ABB zaměřuje nejen na vývoj robotů, ale také na další zdokonalování procesů spojování a dělení. Jak dodává Vítězslav Lukáš: „Dennodenní dotek s realizací takovýchto projektů nás vybavuje nápady na další vylepšení a rozvoj portfolia ABB. Zájmem je pokrýt skutečně nosné technologie v oblastech robotizovaného spojování a dělení materiálů jako jsou laserové svařování a řezání, obloukové svařování, navařování a bodové svařování.“

Připravil Marek Pagáč.

Fotografii poskytla společnost ABB.

www.abb.cz

Komentáře