Výstava „Svět 3D technologií“ společně s odbornou konferencí „3D tisk – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti“, patřily k nejžádanějším událostem Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Atmosféra letošní výstavy „Svět 3D technologií“ v architektonicky výjimečném pavilonu A1 brněnského výstaviště, se diametrálně lišila od toho, nač jsou účastníci MSV zvyklí. Na ploše více než jednoho tisíce čtverečních metru, v prostorách plných denního světla, vás obklopil duch kreativity, podložené špičkovými technologiemi, jež ke své práci používají tvůrci letadel, automobilů, spotřebního zboží nebo také uměleckých děl.

Setkat jste se zde mohli s radou unikátních exponátů, při jejichž vývoji a výrobě byly uplatněny nejrůznější 3D technologie. Díky velké podpore této události ze strany společnosti MCAE Systems, která patří k největším dodavatelům 3D technologií na našem trhu, bylo možné prezentovat unikátní produkty jejích partnerů, zákazníků i vlastních zaměstnanců, nicméně také produkty konkurenční, jež mají ve výrobních procesech taktéž své neoddiskutovatelné místo.

Návštěvníci tak mohli obdivovat například sportovní letoun Sport-Star Epos+ od firmy Evektor s elektrickým motorem, jehož křídla byla z části vyrobena na 3D tiskárně, prototyp motocyklu Škoda Design ZRX 1200 R, jenž s pomocí 3D tisku ve volném case realizuje Ladislav Škoda, šéfdesignér společnosti Tescoma, práci designérů z firmy SVOTT, předvádějících přímo na místě vývoj automobilového konceptu Škoda Vision C v podobě digitálního modelu i modelu ze sochařské hlíny, jenž byl navíc na místě vyráběn velkým pětiokým robotem.

Úspešná výstava „Svet 3D technologií“ na MSV 2014.
Úspěšná výstava „Svět 3D technologií“ na MSV 2014.

Společnost MCAE Systems, která výstavu pořádala ve spolupráci s vydavatelem časopisu Konstruktér, se sama prezentovala mnoha úspěšnými projekty v oblasti 3D skenování, 3D tisku a 3D sochařství. Na radě vystavených exponátu byl vidět průnik hned několika zúčastněných firem – zejména pak na studentských formulích od týmu strojních fakult VUT v Brně a ČVUT v Praze.

První jmenovaná formule tak například nese loga nejen MCAE Systems a dalších partneru, ale na předním spoileru také logo časopisu Konstruktér, jehož redakce ke stavbě formule přispěla také aktivně výrobou některých dílu na redakčních 3D tiskárnách.

Konference o 3D tisku v průmyslu

V návaznosti na velmi úspěšnou odbornou konferenci „3D tisk – trendy, zkušenosti a obchodní příležitosti“, kterou na MSV 2014 navštívilo takřka tři sta registrovaných účastníků, představoval zásadní téma výstavy právě 3D tisk. K vidění byly nejrůznější metody 3D tisku od různých dodavatelů – od standardního 3D tisku z plastu pres tisk z papíru po sofistikované metody aditivní výroby z kovu.

MCAE Systems prezentovala 3D tiskárny od firem Stratasys, Objet, Mcor Technologies a MakerBot, další dodavatelé pak zastupovali například značky Concept Laser, Renishaw nebo EOS. Zvláštní pozornost poutaly výrobky vyrobené 3D tiskem z kovu, ať už to bylo horské kolo z titanu od britské firmy Empire Bikes, nebo části silničního kola od českého Misanu, či díly mopedu od taktéž tuzemské společnosti Innomia. Komplexní nabídku technologií 3D tisku pak uzavírala firma Materialise, která v belgickém Leuvenu provozuje již takřka sto profesionálních 3D tiskáren nejrůznějších typu a patří tak k nejlépe vybaveným poskytovatelům služeb aditivní výroby na světě.

Zájem o konferenci i související výstavu předčil všechna očekávání pořadatelů. Cestu na ne si našly i přední osobnosti českého průmyslu z rad ředitelů a majitelů významných strojírenských firem, nebo také někteří politici – ti všichni zde mohli najít cennou inspiraci, ať už směrem k rozvoji svých vlastních obchodních aktivit, či jako motivaci k vetší podpore osvěty a technického vzdělávání. V souvislosti s mimořádné pozitivní odezvou pracuje Vydavatelství Nová média ve spolupráci s MCAE Systems na dalším rozvoji podobných aktivit, přičemž dějištěm jejich konání do budoucna nemusejí být jen prostory výstavišť a veletrhů.

Připravil Jan Homola. Fotografoval Tino Kratochvíl.

www.3d-konference.cz

Komentáře