Nová dohoda prohlubuje spolupráci na vývoji technologií pro sledování a vizualizaci výkonnosti budov za použití technologií BIM

PRAHA, 4. února 2013 – SpolečnostAutodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, a NASA Ames Research Center spolupracují na výzkumu a vývoji nové technologie, která monitoruje a optimalizuje životní cyklus energeticky náročných budov. Výzkumní pracovníci ze středisek Autodesk Research a NASA nasadí technologii Autodesk Project Dasher v administrativní budově NASA Ames Sustainability Base s více než 4 600 čtverečnými metry kancelářské plochy jako příklad technologie podporující efektivní využívání zdrojů – společně s technologiemi, které samotná NASA vyvíjí pro své vesmírné mise. Autodesk Project Dasher představuje experimentální platformu založenou na metodě informačního modelu budovy (BIM), která poskytuje majitelům nemovitostí přesný přehled o celém životním cyklu výkonnosti budovy v reálném čase.

Budova NASA Ames Sustainability Base byla pro tento výzkumný projekt vzhledem ke svým specifickým ekologickým parametrům ideální volbou, mimo jiné také proto, že byla z části navržena v BIM softwaru společnosti Autodesk. Na místě vyráběná elektřina z fotovoltaických a palivových článků poskytuje více elektřiny, než budova spotřebuje, a přebytek je odváděn do rozvodné sítě NASA Ames. Budova využívá rovněž řešení pro terénní úpravy a technologie NASA pro využití podzemních vodních zdrojů snižující spotřebu pitné vody až o 90 % oproti tradičním budovám stejné velikosti.

„Sustainability Base, kterou NASA provozuje, nepředstavuje pouze atraktivní pracovní prostředí a nákladově efektivní nemovitost, ale také laboratoř pro výzkum průkopnických stavebních technologií. Provozovatelům nemovitostí nabízí snadno dostupný detailní informační model budovy a klíčový nástroj pro efektivní správu budov. Díky spolupráci se společností Autodesk a implementaci platformy Project Dasher věříme, že v budově Sustainable Base dosáhneme optimálního životního cyklu a bezkonkurenční provozní efektivity a zároveň pomůžeme přispět k nejlepším osvědčeným postupům v oblasti využívání metody BIM pro řízení výkonnosti budov,“ řekl Dr. Rose Grymes, technický manažer pro oblast udržitelnosti v  NASA Ames Research Center.

Technologie Autodesk Project Dasher je navržena tak, aby poskytovala interaktivní funkcionalitu pro řízení budov. Ta zajišťuje kontinuální optimalizaci funkcí zařízení, které jsou v prostředí intenzivně využívaných budov kritické. Výzkumní pracovníci společnosti Autodesk v současné době úzce spolupracují s architekty, plánovači, výzkumníky a technickými inženýry NASA Ames při vývoji a testech vizualizačních a analytických nástrojů Project Dasher. Zaplňují tak mezeru vzniklou mezi návrhy budov a jejich samotným provozem. Tato spolupráce je součástí širší dohody mezi společnostmi Autodesk a NASA Ames.

„Spolupráce s NASA Ames nám nabízí jedinečnou příležitost vyvíjet, rozšiřovat, testovat a ověřovat používání metody BIM jako procesu pro řízení životního cyklu budov,“ řekl Jeff Kowalski, technologický ředitel společnosti Autodesk. „Díky této spolupráci zdokonalujeme a modifikujeme technologii Project Dasher, takže vlastníci nemovitostí a jejich provozovatelé budou moci v budoucnu přistupovat k dosažení rovnováhy mezi opatřeními pro úsporu energie a pracovním komfortem integrovanějším způsobem.“

Oddělení Autodesk Research vyvinulo technologii Project Dasher jako odpověď na rostoucí poptávku po nástrojích, které pomáhají kontinuálně vyhodnocovat a ověřovat výkonnost budov. Cílem této technologie je získat více informací než jen ty, které jsou obsaženy v existujících přehledech, a vytvořit komplexní strukturu pro monitorování výkonnosti budov. Project Dasher působí na principu vizualizačního nástroje sbírajícího informace z různých zdrojů v celé budově, jež zpracovává a výsledek prezentuje ve 3D pohledech. Vlastníkům a provozovatelům budov tak pomáhá identifikovat komplexnější příčinné vztahy důležité pro výkonnost budovy a celkové provozní požadavky.

Komentáře