Mobilní aplikace, velká data, cloud, 3D tisk… to vše jsou oblasti, o kterých se již dlouho hovoří jako o jasných trendech, jež se dotýkají také výrobních firem. Jaká je ale prostá realita?

Organizace Business Advantage uskutečnila v prosinci loňského roku rozsáhlý průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak na trhu – tedy koncoví zákazníci a zejména pak ti s rozhodovacími pravomocemi – přijímají technologické trendy, kterých jsou dnes plná média, motivovaná tlakem ze strany dodavatelů těchto „trendy“ řešení.

Graf zobrazuje míru povědomí (červená) a skutečného aktuálního využití (fialová) technologií pro vývoj výrobku mezi 409 respondenty průzkumu. Modrá linie pak ukazuje poměr využití těchto technologií ve skupině těch respondentu, kdo o jejich existenci vědí.
Graf zobrazuje míru povědomí (červená) a skutečného aktuálního využití (fialová) technologií pro vývoj výrobku mezi 409 respondenty průzkumu. Modrá linie pak ukazuje poměr využití těchto technologií ve skupině těch respondentu, kdo o jejich existenci vědí.

Ankety se zúčastnilo pres čtyři sta lidí, přičemž více než polovinu z toho představovali manažeři a inženýři z firem využívajících CAD software, zbytek pak výkonní manažeři a správci informačních technologií z takových podniku. Pro našince je tento průzkum poměrně reprezentativní také díky tomu, že více než dvě třetiny respondentu pocházely z Evropy a z firem, jejichž velikost je běžná v naší krajině.

Autoři studie vytipovali čtrnáct trendu v přímé souvislosti s CAD softwarem a u každého měřili tři faktory – jaké je mezi koncovými uživateli o takové záležitosti povědomí, zda ji z hlediska svojí činnosti vnímají jako užitečnou, respektive podstatnou a nakonec, jestli už danou technologii používají anebo to alespoň v blízké době plánují.

Koho dnes nezajímá 3D modelování?

Výsledky, které z průzkumu vzešly, poměrně kontrastují s tím, jak muže být tento trh vnímán zvenčí pouze na základe propagačních snah výrobců a prodejců softwaru pro podporu navrhování. Vzhledem k tomu, že se ankety účastnilo také velké množství respondentu ze stavebnictví, příliš nepřekvapí, že dominantním softwarem je dosud AutoCAD (38 %) následovaný AutoCADem LT (25 %), přičemž strojírenské 3D aplikace jako SolidWorks, Inventor a další pokračují od třetího místa dále a připadají na ne výrazně menší dílky koláče.

Docela překvapivá však je situace z hlediska oněch sledovaných trendů, jež zdaleka neodpovídá tomu, co dnes mají uživatelé k dispozici a mohli by dávno využívat, nejen sledovat jako něco se zajímavým potenciálem do budoucna. A netýká se to jen technologií jako je cloud nebo 3D tisk – nízké povědomí a nevelká míra uplatnění byla zjištěna také u takových záležitostí, jako je správa dat (PDM/PLM), BIM, souběžné konstruování nebo tvorba vizualizací v reálném case, které množství firem produktivně využívá již dlouhé roky.

Z tohoto pohledu neslavné, ale přitom s velkým nástupem, vítězí „trend“ 3D modelování. Technologii, která je už dobrých patnáct let považována za mainstream a reálně je k dispozici minimálně dvakrát tak dlouho, v roce 2013 používalo pouze 62 procent dotázaných respondentu, ba co víc, takřka pětina jich o 3D modelování nevěděla, nebo se o ně nezajímala. Pokud bychom setrvali u žebříčků „povědomí“ o technologiích, pak druhá a třetí příčka za 3D modelováním patří 3D tisku a cloudovým CAD systémům – z hlediska reálného nasazení ale obě tyto technologie leží na opačné straně grafu a používá je zatím jen minimum dotazovaných.

Správa dat a simulace neporostou

Dosti tristně vypadá situace v oblasti správy dat, rozdělená do kategorií PDM (správa dat ve fázi konstruování výrobku) a­ PLM (správa informací v průběhu celého životního cyklu výrobku). PDM aplikace využívá pouhých 16 % a PLM 13 % dotazovaných, o jejich existenci pak shodně ví necelá třetina z nich.

Zhruba polovina respondentu ví o existenci softwarových simulací, což tuto kategorii staví na čtvrtou příčku v povědomí uživatelů za cloudová řešení. A byť simulace ve svojí praxi nakonec používá jen 28 % dotázaných, stačilo to této technologii ke druhé pozici v míře využívání „trendu“ hned za 3D modelováním.

Vedle toho, jak jsou dané technologie využívány dnes, zjišťoval průzkum také zájem respondentu o­ jejich nasazení do budoucna, v horizontu jednoho roku nebo tři až pěti let. I zde jsou výsledky poměrně překvapivé, neboť většina z těch, kdo dosud nepoužívá 3D modelování, nemá zájem nasadit ho v dohledné době a jen nepatrně lepší je situace u simulací nebo správy dat.

Naprostým propadákem jsou „velká data“ (v angličtině „big data“), trend, který už aspoň dva roky nesmí chybět v prezentaci žádného lídra informačních technologií na světě. O využití této technologie dnes má nějaké povědomí pouze jeden z deseti dotázaných a většina z nich si nemyslí, že by pro ni našla uplatnění během nejbližších pěti let. Podobný nezájem panuje také v oblasti outsourcingu konstrukčních či projekčních služeb, nebo při využití open-source softwaru.

BIM, cloud a­3D tisk? Říkáme ano

O poznání atraktivnější je pro uživatele mobilní přístup k CAD datům a BIM (parametrické 3D modelování ve stavebnictví). Oba tyto směry se jeví v průzkumu perspektivně a během pěti let je hodlá využívat výrazně více lidí, než je tomu nyní. Slušný růst lze očekávat také u využití řešení, jež poskytují fotorealistické vizualizace v reálném case.

3D tisk a cloudový software se sice momentálně umístily na předposledních příčkách v žebříčku již používaných technologií, ze všech výše zmíněných však tyto dvě oblasti jeví největší potenciál růstu. Je sice otázkou, nakolik jsou respondenti průzkumu ovlivněni tím, že o cloudu a 3D tisku se dnes mluví ze všeho nejvíc, do pěti let má však dojít ke zdvojnásobení poctu uživatelů 3D tisku a dokonce k více než ztrojnásobení poctu těch, kteří by rádi využívali cloudový software.

3D tiskárnu má nyní k­ dispozici sice jen čtrnáct procent dotázaných, ale do pěti let by toto číslo mělo stoupnout na dvaatřicet procent. Nejrozšířenější je dnes 3D tisk v Americe (26 %), Evropané jsou na polovině tohoto stavu. Ti, kdo už 3D tiskárnu používají, vidí její největší přínosy ve zkvalitnění navrhovaných výrobku, v časových a finančních úsporách, a také ve schopnosti uvést výrobek na trh dříve než konkurence. Zajímavý je poznatek, že většina uživatelů si nedokázala vybavit, jakou značku 3D tiskárny používají, tento parametr je pro ne podružný.

Ze všech zkoumaných technologií největší rozmach ceká cloudové aplikace, jež by do pěti let chtěla využívat čtvrtina respondentu, když dnes jich je pouze sedm procent. Dotazovaní od nich očekávají mobilitu při práci, dostupnost většího datového úložiště, bezstarostné aktualizace softwaru a nakonec finanční úspory. Dvakrát vetší zájem o cloud je v USA než na našem kontinentu.

Jak jste na tom vy?

Na závěr si jako autor tohoto článku dovolím subjektivní komentář. Mel jsem možnost navštívit mnoho výrobních podniku a konstrukčních kanceláří, kde jsem byl svědkem existence dvou různých světů. V­tom jednom potkáváte inženýry, kteří už bez 3D CADu nedají ani ránu, komunikují se svými kolegy napříč světem prostřednictvím PLM softwaru, výkresy si do terénu nesou na tabletu a přes noc se jim v zaměstnání staví prototyp na 3D tiskárně, což vše berou jako samozřejmost. Vedle toho je zde ale nemalé množství firem, kde 2D kreslení dosud hraje prim a „správa dat“ se řeší pokřikem do vedlejší kanceláře, zda u nich náhodou neleží výkres ten či onen. V takových provozech je cloud cosi ze science-fiction a 3D tisk téma vzdálené stejně tak.

Nevyužívání toho nejmodernějšího není znakem ignorantství, ale důsledkem konzervativismu, jenž v radách konstruktéru a projektantu panuje z nutnosti soustředit se na každodenní rutinu, omezených rozpočtu a taky vlivem vazeb na dodavatelský řetězec, v němž se bohužel technologické změny projevují ve vlnách s velmi malou amplitudou.

Napsal Jan Homola s využitím průzkumu od společnosti Business Advantage. Celý průzkum si můžete stáhnout z jejího webu.

www.business-advantage.com

Kde zákazník hledá informace?

Součástí provedeného průzkumu byl také dotaz, odkud uživatelé CAD softwaru čerpají nejčastěji informace pro svoji činnost. Zcela nepřekvapivě zde zvítězily internetové vyhledávače, následované odbornými magazíny. Na dalších místech se objevují e-maily od dodavatelů softwaru, weby dodavatelů softwaru, poskytování bezplatných zkušebních verzí softwaru, on-line blogy, diskusní fóra a webináře. Výrazně menší počet respondentu tyto informace získává přímo od prodejců softwaru, z produktových brožur nebo na veletrzích.

K průzkumu významnosti trendu by se tedy hodilo zmínit ještě jeden, a to paradoxně upadající zájem dodavatelů CAD softwaru spolupracovat s odbornými magazíny, přestože koncoví zákazníci tyto nadále vnímají jako ten nejrelevantnější zdroj informací pro svůj byznys. Započítat sem totiž musíme i působnost těchto magazínů na webu, kde ty nejvyhledávanější pomáhají zprostředkovat danou informaci zákazníkovi v internetovém vyhledávači. První dvě pozice v tomto bodu průzkumu tedy jednoznačně patří nezávislým technickým médiím.

 

Komentáře