Úspěšní výrobci dnes využívají řadu informačních systémů pro zkvalitnění, zrychlení a zlevnění vývoje, výroby i prodeje. Přesto musejí hledat další zdroje pro zvýšení efektivity, aby si udrželi konkurenceschopnost na trhu. Kde je ale hledat?

V dnešním konkurenčním prostředí mají firmy zabývající se vývojem, výrobou a prodejem výrobků často implementovány různé systémy podporující jejich vnitřní procesy a efektivitu, například ERP, PDM či PLM. Mají vyladěny a technicky podporovány vlastní postupy, zavedeny metodiky práce – jak v konstrukci, tak v navazujících odděleních. Dalo by se říct, že již není kde hledat další zdroje zvýšení efektivity.

Automatizace obchodních a technických postupů podle konceptu ETO (Engineer-To-Order).
Automatizace obchodních a technických postupů podle konceptu ETO (Engineer-To-Order).

Cestou, jak zefektivnit – a tím zrychlit a zlevnit nikdy nekončícího předkládání nabídek, je automatizace obchodních a technických postupů podle konceptu ETO (Engineer-To-Order). Tato činnost je ve většině firem nutná s ohledem na udržení pozice na trhu, nicméně přes obvykle relativně nízkou úspěšnost je to rovněž činnost vázající na sebe značné množství zdrojů z obchodního i technického oddělení.

On-line aplikace umožňuje zobrazit interaktivní cenovou nabídku se 3D modelem v běžném internetovém prohlížeči.
On-line aplikace umožňuje zobrazit interaktivní cenovou nabídku se 3D modelem v běžném internetovém prohlížeči.

Představme si typický postup: zákazník poptává výrobek, často s vysokou mírou přizpůsobení. Obchodní oddělení poptávku přijme s cílem připravit co nejrychleji konkurenceschopnou nabídku. K tomu musí od zákazníka získat a zkompletovat zadání se všemi parametry výrobku. Zadání předá do konstrukce, která věnuje poměrně dost času manuální konfiguraci výrobku podle uživatelských parametrů, což bývá obvykle nejpracnější a nejdelší část postupu. S těmito podklady je již možné provést kalkulaci ceny výrobku a následně zpracovat nabídku. Nicméně všechny tyto opakující se činnosti vyžadují svůj čas a zdroje – a ve výsledku i náklady. Mezitím však přijde někdo rychlejší či levnější a celá tato činnost se ukáže jako zbytečná. Pokud však výrobce umí poskytnout nabídku třeba i vysoce konfigurovaného výrobku rychle a navíc s úsporou interních zdrojů, má v tržním prostředí velkou konkurenční výhodu.

Jak celý postup urychlit?

Tvorba nabídek je obvykle plná opakujících se činností, kde se pouze mění vstupní parametry. Jde o ideální předpoklad pro automatizaci. Nástroje společnosti Autodesk, které CAD Studio implementuje, umožňují automatizovat tyto postupy ve dvou základních úrovních: automatizace strojírenského návrhu a automatizace celého nabídkového postupu (jejíž součástí je i automatizace strojírenského návrhu).

Dokument cenové nabídky se generuje automaticky a kromě rozpisu položek obsahuje také výkres sestavy.
Dokument cenové nabídky se generuje automaticky a kromě rozpisu položek obsahuje také výkres sestavy.

Pro základní úroveň automatizace strojírenského návrhu se využívá technologie iLogic, součást CAD softwaru Autodesk Inventor. Umožňuje zefektivnit často opakované postupy a jednoduše konfigurovat výrobek. Pokročilejší technologií je produkt Autodesk Inventor ETO, nástroj obohacující standardní Autodesk Inventor o funkčnost konfigurace výrobku podle předem definovaných pravidel. Logika chování a možnosti konfigurace takto připravených 3D modelů výrobků jsou velmi široké a vzdálené prostému konfigurování 3D modelů pomocí parametrů. Díky pravidlům lze v modelu zachytit a realizovat změny topologie, materiálů, podmínit změny a dopady změn na celé sestavy nebo zajistit interakci s modelem v podobě efektivního umisťování 3D prvků z předem definovaných knihoven dílů. Samozřejmostí je pak snadná konfigurace takovýchto chytrých modelů pomocí na míru vytvořených dialogových panelů. Umožňuje konfigurovat výrobek například i netechnickým profesím.

Pro automatizaci celého nabídkového postupu je k dispozici serverová varianta Inventoru ETO, která dokáže podchytit již postup získávání dat od zákazníka – a to třeba formou webového rozhraní s interaktivním 3D modelem. Zákazníkovi je tak umožněno kontrolovat on-line smysluplnost jeho zadání a odeslat ke zpracování relevantní data. Webové rozhraní je rovněž dostupné jako samostatný nástroj – jako cloudová aplikace Autodesk Configurator 360.

Takto získané zadání je pak automatizovaně zpracováno konfiguračním modulem a tyto výstupy následně automaticky doplněny o cenové informace pomocí pravidel Inventoru ETO. Poté je – opět automatizovaně – zákazníkovi zaslána nabídka. Celý postup je tak zkrácen ze dnů až týdnů na jednotky minut. A to s velmi podstatným efektem – eliminací vytěžování interních personálních zdrojů. Obchod se může věnovat složitějším obchodním případům, konstrukce může zvyšovat konkurenceschopnost samotným vylepšováním vlastností výrobku.

Praxe v českém prostředí

Uvedený scénář je pochopitelně ideálním příkladem. I proto konzultanti CAD Studia vždy přistupují ke konkrétním zákazníkům individuálně a s cílem funkčního řešení, nikoli prodeje maxima zbytečných softwarových nástrojů a služeb. U některého zákazníka je smysluplné automatizovat jen část konstrukce, u jiného pak může být vhodné automatizovat třeba jen fázi získávání poptávek z webu.

Ne každý typ výroby je vhodný pro automatizaci navrhování a návazných postupů. Tam, kde je velmi vysoká variabilita výrobků (zakázková výroba), nebo jde naopak o sériovou výrobu bez uživatelských úprav, pochopitelně zákazník nedosáhne velkých úspor a nasazení technologií ETO by nebylo efektivní.

Získané úspory ve vytížení pracovníků a razantní zvýšení průchodnosti tvorby nabídky firmou – a tím i zvýšená konkurenceschopnost – však jistě stojí za zvážení, zda tuto technologii nenasadit.

Prezentace společnosti CAD Studio. Napsal Luboš Petr.

www.cadstudio.cz

Komentáře