CAXMIX INOVACE

Inovace je pojem, o který se opírá veškerá problematika popisovaná v našem časopise. Věnujeme se pokrokovému využívání CAD, CAM a PLM technologií a stejně tak nás zajímají inovace v těchto nástrojích. Také proto je tu ocenění CAXMIX INOVACE, jehož smyslem je zviditelnit produkty nebo služby, jež mohou mít dle našeho uvážení klíčový vliv na další pozitivní rozvoj společnosti s pomocí digitálního navrhování výrobků.

CAXMIX INOVACE 2012

Ocenění: Za revoluční technologii Autodesk Simulation 360

Společnost: Autodesk

Komentář šéfredaktora: „Autodesk Simulation 360 je skupina softwarových produktů provozovaných na cloudové technologii, které slouží k provádění složitých technických výpočtů metodou konečných prvků. Konkrétně se jedná o aplikace Autodesk Simulation Mechanical 360 (mechanické simulace), Autodesk Simulation CFD 360 (simulace proudění a teplot) a Autodesk Simulation Moldflow Insight 360 (simulace vstřikování plastů). Využití cloudu pro řešení výpočetně náročných úloh dává ohromný smysl a přínosy Autodesk Simulation 360 jsou v tomto ohledu nezpochybnitelné. Realizace výpočtů on-line znamená pro uživatele velké časové úspory a zároveň možnost získat za krátkou dobu vyhodnocení mnoha alternativ návrhu, čímž lze dospět ke skutečně nejvhodněji optimalizované variantě výrobku. Zavedení cloudové platformy dále omezuje potřebu pořizovat nejvýkonnější hardware – všechny zmíněné aplikace je možné bez ohledu na náročnost zpracovávaných úkolů provozovat z běžné pracovní stanice používané pro CAD. V neposlední řadě je třeba zmínit praktický obchodní model, díky kterému uživatel platí pouze za skutečně odvedenou práci. Celkově se jedná o revoluční řešení s velkým potenciálem do budoucnosti.“  

Ocenění: Za dostupnou profesionální 3D tiskárnu Mojo

Společnost: Stratasys

Komentář šéfredaktora: „Technologie 3D tisku přestávají být okrajovou záležitostí používanou jen úzkou skupinou specializovaných firem a stávají se dostupnými napříč všemi odvětvími průmyslu. Společnost Stratasys patří v tomto segmentu zařízení pro rychlou výrobu prototypů, resp. aditivní výrobu, k nejzasloužilejším hráčům – její zakladatel Scott Crump si patentoval technologii FDM již v roce 1990 a právě tato se v posledních dvou letech těší nejvýraznějšímu rozmachu, přičemž oslovuje již dokonce i domácí uživatele. Tiskárna Mojo je prvním profesionálním zařízením pro 3D tisk metodou FDM, které lze označit za opravdu kompaktní a cenově příznivé. Její nevelké rozměry, ale zejména snadnost ovládání díky jednoduše použitelnému kompletu 3D Print Pack, z ní dělají dostupnou pomůcku, jež si jistě najde místo na stolech mnoha designérů, architektů a konstruktérů. Zavedení 3D tisku prokazatelně urychluje vývoj výrobků a umožňuje ve výsledku dosahovat lepších výsledků po stránce optimalizace vytvářeného designu i úspory nákladů. Mojo je mezi profesionálními 3D tiskárnami první „vlaštovkou“, která tyto možnosti zpřístupňuje široké odborné veřejnosti.“

Ocenění: Za inovace v softwaru pro podporu obrábění

Společnost: Delcam

Komentář šéfredaktora: „Společnost Delcam, jejíž počátky lze vysledovat až do roku 1965, patří k průkopníkům programování obráběcích strojů prostřednictvím osobních počítačů. Její softwarové produkty se těší velké oblibě po celém světě a podle nezávislé organizace CIMdata se Delcam již dvanáct let po sobě řadí na špici žebříčku nejvýdělečnějších dodavatelů CAM aplikací. V silné konkurenci na značně fragmentovaném trhu, kde vzájemně soupeří velké množství dodavatelů, se Delcamu daří kontinuálně zvyšovat tržní podíl v instalované bázi – letos by dle odhadů mohl dosáhnout 7,5 %. To vše je potvrzením, že technologie a produkty Delcamu jsou ze strany zákazníků vstřícně přijímány a jejich oblíbenost roste. V letošním roce firma představila dvě zásadní novinky: softwarový algoritmus Vortex pro vysoce efektivní adaptivní hrubování a patentovanou technologii Machine DNA, jejímž úkolem je za použití počítače maximálně optimalizovat obráběcí proces díky využití přesné charakteristiky konkrétního CNC stroje, získané prostřednictvím diagnostického programu. Pakliže kombinace technologií Vortex a Machine DNA v praxi přinesou slibovaný efekt, bude se jednat o skutečně revoluční řešení.“

CAXMIX INOVACE 2011

Ocenění: Za podporu a propagaci konstrukčního systému Creo

Společnost: AV Engineering

Komentář šéfredaktora: „Americká společnost PTC, jejíž produkty v České republice zajišťuje firma AV Engineering, proslula jako průkopník zásadních CAD technologií, když před čtvrt stoletím představila Pro/Engineer – první parametrický software pro tvorbu strojírenských návrhů. Tento si dodnes drží pověst jednoho z nejdůležitějších konstrukčních systémů ve světovém průmyslu společně s dalšími produkty pro vývoj výrobků, o něž se v průběhu let portfolio PTC postupně rozrostlo. Zcela nový konstrukční systém Creo, který firma poprvé prezentovala právě před rokem a jenž se v průběhu letoška postupně dostává na trh, znamenal radikální přehodnocení její produktové strategie směrem k jednotné platformě kombinující všechny vyspělé technologie pro vývoj výrobků, jež PTC postupně vytvořila nebo absorbovala. Jako sada stejnorodých aplikací různého určení je Creo svým způsobem unikátním řešením pro podporu životního cyklu výrobků a jako takové si zaslouží pozornost každé firmy i jednotlivce, zvažujících výběr nového systému pro podporu navrhování.“

Ocenění: Za unikátní vývojovou platformu 3Dvia

Společnost: Dassault Systèmes

Komentář šéfredaktora: „Produktová řada 3Dvia byla do portfolia společnosti Dassault Systèmes začleněna v roce 2007 s cílem zajistit účastníkům zapojeným do procesů vývoje výrobků pocit maximální realističnosti ve virtuálním prostředí. V podání 3Dvia však zdaleka nejde jen o efekt tzv. lifelike experience – je to vizuální rozhraní, které zprostředkovává komplikovaná technická řešení i netechnickým uživatelům ve srozumitelné, ale přitom stále informačně plnohodnotné formě. Pod značkou 3Dvia je v současnosti registrováno už několik desktopových i webových aplikací; za všechny jmenujme alespoň software 3Dvia Composer pro tvorbu interaktivní technické dokumentace, 3Dvia Virtools pro rozsáhlé 3D aplikace nebo například 3Dvia Shopper pro simulace obchodů a vyhodnocování vlivu vystavených produktů na zákazníka.“

Ocenění: Za prosazování výjimečných technologií v českém průmyslu

Společnost: MCAE Systems

Komentář šéfredaktora: „Společnost MCAE Systems vyniká nabídkou pokrokových technologií pro urychlení vývojových a výrobních procesů, která je ve své šíři i úrovni podpory na českém trhu bezkonkurenční. Jejím základem jsou zařízení pro rychlou výrobu prototypů, prostorovou digitalizaci, měření a 3D modelování. Konkrétně se jedná o 3D tiskárny Dimension, výrobní 3D systémy Fortus, 3D skenery značky GOM, průmyslové roboty a podpůrný software v čele s modulárním CAD/CAM systémem Tebis. MCAE Systems se angažuje také v umění a zejména zde nacházejí uplatnění futuristické 3D digitizéry, obličejové skenery a doplňky pro virtuální realitu. Robustní technologické portfolio podporuje zázemí špičkově vybaveného školicího střediska v jihomoravské Kuřimi, vybudované v roce 2007 s přispěním Evropské unie.“

 

CAXMIX INOVACE 2010

Ocenění: Za přelomovou technologii HD-PLM

Společnost: Siemens PLM Software

Komentář šéfredaktora: „Siemens PLM Software je dlouhodobě skutečným technologickým lídrem, kterému se daří realizovat průkopnické softwarové nástroje pro počítačové navrhování a definovat trendy, které ovlivňují i podobu konkurenčních aplikací. Poté, co před dvěma lety uvedli do praxe synchronní technologii, která propojila vývojové linie parametrického a přímého modelování, představili letos obdobně zásadní posun v oblasti PLM. Takzvané HD-PLM, nebo též „PLM s vysokým rozlišením“ poskytuje praktické propojení grafických dat v CAD systému NX s produktovými informacemi z PDM systému Teamcenter. V první fázi byla tato technologie zpřístupněna v podobě HD3D rozhraní v systému NX 7, které umožňuje vizualizovat podstatné produktové informace přímo na 3D modelu budoucího výrobku. Účastníci vývojového procesu získávají personalizované nástroje, jejichž výbava je přizpůsobena potřebám konkrétního uživatele. Konstruktér, výpočtář, manažer, investor nebo jakákoliv jiná kompetentní osoba nyní může velice názorně zobrazit přesný stav vývoje výrobku, a to dosud nevídaným způsobem. Bude velmi zajímavé sledovat, jak se Siemens PLM Software ujme dalšího naplňování své vize HD-PLM.“

Ocenění: Za přístupnější 3D CAD software

Společnost: SolidWorks

Komentář šéfredaktora: „Systém SolidWorks operuje v oblasti s extrémně vysokým konkurenčním tlakem mezi několika obdobně vybavenými programy pro strojírenské konstruování. S ohledem na komplexnost těchto 3D CAD systémů je nelze vzájemně porovnávat z hlediska funkční výbavy ani výkonnosti. Je-li řeč o SolidWorksu a jeho přímých konkurentech, mluvíme vždy o špičkových produktech, z nichž každý má své dílčí přednosti, jež by bylo možné ocenit. Velkou devízou SolidWorksu je však úspěšný způsob, jakým oslovuje zákazníky. Nejde jen o vnější atraktivitu, která je do značné míry dílem bezchybného marketingu. Zásadní je přístup autorů softwaru k jeho uživatelům – váha sloganu „soustřeďte se na konstruování a nikoliv na samotný CAD“ roste s každou verzí a SolidWorks 2011, který opět přináší mnohá vylepšení stran funkčnosti, stability i komfortu ovládání, je toho dalším důkazem. Jakkoliv dobře mohou posloužit i ostatní produkty na trhu, SolidWorksu se velice efektně daří působit dojmem 3D CAD systému, který je skutečně snadný na naučení a bezproblémové zavedení do produktivní praxe.“

Ocenění: Za podporu ekologie a rozvoje podnikání

Společnost: Autodesk

Komentář šéfredaktora: „Co do šíře záběru a spektra nabízených aplikací patří společnosti Autodesk zcela bezkonkurenční pozice. Bez patosu a nadsázky lze prohlásit, že také díky jejím softwarovým nástrojům se rodí podoba dnešního světa – asistují při vývoji nanotechnologií, běžných spotřebitelských produktů, dopravních prostředků všeho druhu, budov i obřích infrastrukturních celků. Třešničkou na dortu je divize médií, s jejíž pomocí vzniká velká část hollywoodské filmové produkce. Obšírný úvod má prosté opodstatnění: moc Autodesku je dnes tak velká, že tato společnost může fakticky ovlivňovat kvalitu života na Zemi a taky tak činí. V záležitostech ekologie a takzvaného „udržitelného designu“ Autodesk vystupuje velmi uvědoměle (jasnější přehled poskytne web www.autodesk.com/sustainability). Ocenění v tomto případě získává rozhodnutí zpřístupnit nákladný profesionální software za zlomek běžné ceny všem začínajícím firmám, které vyvíjejí výrobky s ohledem na ekologii. Motivační program Clean Tech má reálnou šanci přispět ke vzniku mnoha unikátních vynálezů, jež prospějí nám i příštím generacím a za to si zaslouží být tímto způsobem zviditelněn.“

Všem oceněným blahopřejeme a těšíme se na další inovace, které obor počítačového navrhování posouvají vpřed!

Komentáře