Začínáme se Solid Edge: Modelování pístu #1

V rámci našeho malého seriálu si ukážeme, jak vymodelovat píst motoru. V úvodních částech bude náročnost mírná s využitím základních funkcí jako je vysunutí, zrcadlení, odsazení apod. Postupně si tím zopakujeme základy modelování v řešení Solid Edge a připravíme se na složitější funkce, které budou demonstrovány v dalších dílech.

Vycházet budeme z již připraveného modelu, který jsme si vymodelovali v minulém návodu Začínáme se Solid Edge: Barvení součásti.

Postup pro vymodelování první části pístu

Otevřete si uložený dokument pist.par vymodelovaný dle volně dostupného návodu

V rovině XY (půdorys) nakreslete příkazem Kružnice středem kružnici o velikosti 75,5 mm a skicu zavřete

Vyberte příkaz Vyříznout, označte nakreslenou skicu a vyřízněte do hloubky 51,5 mm

Funkcí Zaoblení zaoblete vnitřní hranu pístu na velikost 8,5 mm

Ze záložky DomůRoviny vyberte funkci Rovnoběžně a vytvořte novou rovinu s odsazením od roviny XY o velikosti 29,5 mm. Tato rovina bude vymezovat boční vybrání

Na rovině pravého bokorysu (YZ) vytvořte skicu a nakreslete od ruky tvar, který je znázorněn na obrázku

Tip: Pro lepší viditelnost a přehlednost si přepněte styl pohledu na Drátový model

Zakótujte dle obrázku a nakreslete uprostřed tělesa konstrukční pomocnou čáru, ta bude sloužit pro zrcadlení v následujícím kroku

Ze záložky Domů→ Kreslit vyberte funkci Zrcadlit a duplikujte skicu poté nastavte kótu mezi jednotlivými entity na hodnotu 57 mm a skicu zavřete

Příkazem Vysunout vysuňte nakreslené skici Přes vše

Opět zvolte skicu do pravého bokorysu a zvolte ze záložky Kreslit příkaz Odsazení v plovoucím okně nastavte Jeden a klikejte na čáry (zeleně) vzdálenost nastavte na 2,7 mm a směr dovnitř

Nakreslete čáru podél hrany pístu a zvolte vazbu Připojit. Vždy klikněte na koncový bod přímky a druhý koncový bod jiné přímky, tím se entity spojí. Na závěr vzniklý obrazec znovu zrcadlete podle konstrukční přímky

Jako poslední operaci v dnešním návodu proveďte vyříznutí nakreslených skic. První část pístu motoru je hotová, soubor si uložte pod názvem pist_1.par

Tip: Jako kontrola může sloužit pohled v řezu. Jak vytvořit pohled v řezu je ukázáno v návodu Pohled řezu

Sdílejte tento článek

Napsat komentář: Anonym Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *