Až tři sta tisíc korun mohou čerpat podnikatelé ze Středočeského kraje na společný projekt s kreativci nejrůznějších profesí. Výzvu pro podávání žádostí o podporu v podobě kreativních voucherů vyhlásilo Středočeské inovační centrum začátkem června a přijímá ji do 22. července 2018.

Podnikatelé si mohou pro spolupráci vybrat kreativce z databáze anebo si najít vlastního. Na podporu jejich vzájemní spolupráce má SIC připraveno celkem 5 miliónů korun. Podobné výzvy pro podporu podnikatelů jsou nabízeny i v jiných krajích. Pro podnikatele z Libereckého kraje jsou k dispozici projekty pro podporu inovačních technických nebo technologických řešení, nastartování slibných podnikatelských záměrů a inovací v celkovém objemu 3 milióny korun. Podnikatelé z Moravskoslezského kraje mohou využít program Tech-Art, který poskytuje Moravskoslezské inovační centrum (MSIC). Jihočeští podnikatelé mohou na spolupráci s výzkumnou organizací čerpat dotaci ve výši až 150 tisíc. Pro inovace v celé České republice mohou pro spolupráci s výzkumnou organizací čerpat malé a střední firmy finanční prostředky s dotací 75 %.

Kde hledat podrobnější informace, jak požádat o dotaci:

Komentáře