Na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2018 v Brně představila společnost ArcelorMittal nový výrobek, s nímž usnadní stavebním firmám připravit výztuž betonu. Novým produktem je žebírkový drát ve svitku. Investice do technologie tažení za studena zvýší konkurenceschopnost firmy na trhu s betonářskou ocelí a zvýší podíl výrobků s přidanou hodnotou.

Ostravský výrobce hutních polotovarů investoval do výroby žebírkového drátu 40 miliónů korun. Dosud se betonářská ocel vyráběla na kontidrátové trati za tepla, kdy vznikl válcovaný drát, který bylo nutné dále opracovat. S ohledem na uvedenou investici se další zpracování eliminuje a firma tak může zákazníkům dodávat finální produkt. Žebírkový drát je dostupný o průměrech 8, 10 a 12 mm a vyrábí se z nízkouhlíkové mikrolegované oceli a bude k dispozici ve svitcích o hmotnosti až 5 tun.

Automatizovaná linka na výrobu betonářské oceli ve formě svitku má roční kapacitu až 100 tisíc tun. Foto: ArcelorMittal

Investice do nové technologie umožňuje vyrábět výztuže do betonu válcováním za tepla s následným protažením za studena. Výhodou tohoto inovovaného technologického postupu je možnost řídit mechanické vlastnosti výsledného produktu. Pro zavedení novinky se musel tým z výzkumného a vývojového oddělení soustředit nejdříve na vhodné chemické složení oceli, optimální tvar žebra a zajištění optimálních podmínek chlazení oceli po válcování.

Drát dodávaný ve svitku má čtyři řady příčných žebírek a čtvercové jádro, což usnadní další zpracování. Optimalizovaný tvar žebírek zajišťuje dostatečnou odolnost drátu vůči únavě a soudržnost s betonem.

Linka na výrobu drátu ve formě svitku má roční kapacitu až 100 tisíc tun. Je plně automatizovaná, obsluha zjišťuje pouze plnění materiálem na vstupu a odvážení hotových svitků.

Komentáře