OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů

Obecně

Řada uživatelů internetu si neuvědomuje, jak snadno lze o nich získat osobní informace, když se pohybují na webu. Naše společnost vždy respektovala a chránila soukromí našich uživatelů. Společnost Springwinter, s.r.o. (dále jen Springwinter) chce uživatele svých stránek ubezpečit o tom, že dodržuje všechny požadavky zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění, stejně tak veškeré etické kodexy spojené s reklamou a marketingem.

Evidence návštěv

Jakmile navštívíte weby vydavatelství Springwinter, naše servery tuto návštěvu zaznamená a pro statistické účely zaprotokoluje adresu serveru ze kterého přicházíte, název vaší domény, datum a čas návštěvy, navštívené stránky a stažené dokumenty, předchozí navštívené stránky a typ prohlížeče. Na základě těchto informací se však nikdy nepokoušíme identifikovat uživatele nebo zkoumat, kde se na webu pohyboval.

Shromažďování osobních údajů a jejich zpracování

Od návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje včetně e-mailové adresy při on-line nákupu, registraci do soutěží, poskytování on-line zákaznických služeb apod. Takto získané osobní údaje se používají k účelům, k nimž jste je společnosti Springwinter poskytli.

Vaše jméno, příjmení a adresu využíváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, k nabídce zboží a služeb. Pokud si nepřejete takovéto nabídky dostávat, dejte nám, prosím, vědět na adresu vydavatelství (písemně poštou či e-mailem). Je možné, že Vaše jméno, příjmení a adresu předáme jinému správci za účelem nabídky zboží a služeb. Pokud s tímto postupem nesouhlasíte, prosím, informujte nás. S Vaším souhlasem používáme k nabídce zboží a služeb i Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.  Ochrana a respektování Vašich práv jsou naší prioritou.

Zpracování osobních údajů provádí automaticky nebo manuálně společnost Springwinter, případně touto činností pověřuje zkušené a spolehlivé zpracovatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Společnost Springwinter Vám garantuje všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 11 a 21 zákona.

Informace zasílané poštou

Společnost Springwinter si je vědoma toho, že někteří z Vás nechtějí zadávat a posílat své osobní údaje e-mailem nebo přes internet, a proto nabízíme kontaktní místo pro písemný styk na níže uvedené adrese.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv, kontaktujte nás prosím:

Adresa pro zasílání pošty: Springwinter, s.r.o., Brtnická 1169/9, 101 00 Praha 10

Adresa pro osobní návštěvy: Springwinter, s.r.o., Rybalkova 29, 101 00 Praha 10

E-mail: redakce@caxmix.cz, redakce@geobusiness.cz, redakce@zememeric.cz

Telefon:+420 251 565 572