Evropská unie podporuje podnikatelské záměry malých a středních firem prostřednictvím dotací. Z analýzy indikativního oboru v rámci Indexu očekávání firem ČSOB plyne, že firmy pro svůj rozvoj dotace z fondů Evropské unie nevyužívají.

Z analýzy vyplývá, že si o evropské dotace zažádala pouze každá desátá firma. Důvodem je komplikovaný proces žádosti. I když programy běží už dlouhá léta a finančních prostředků je v dotačních programech dostatek, podle názorů firem je systém dotací přínosný hlavně pro velké společnosti. Pro malé firmy se zdá proces administrativně náročný a většina žadatelů přiznala, že jsou velmi často zaskočení změna pravidel a složitým výkladem.

Žádost o dotaci si polovina žadatelů malých a středních firem podává sama a většina firem spoléhá na vlastní finanční zdroje, ačkoliv je škoda tyto příležitosti nevyužívat. Velmi využívanou službou jsou například Inovační vouchery, které realizují firmy ve spolupráci s výzkumnými institucemi a univerzitami. Zde žadatelům pomohou zaměstnanci uvedených partnerů, kteří mají zpravidla s dotačními tituly zkušenosti.

Podívejte se, jaké dotační příležitosti nabízí stát pro podporu začínajících malých a středních firem, které mají kreativní nápad.

Komentáře