Přestože se ženy podílejí na zaměstnanosti v České republice ze 44 %, ve strojírenství jich pracuje přibližně čtvrtina. Tento poměr ukazuje, že pro ženy není strojírenství atraktivním oborem. Proč tomu tak je a jak to do budoucna změnit, řeší projekt Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování žen a dívek. Projekt podporuje i jeden z největších českých výrobců CNC obráběcích a hybridních strojů, firma Kovosvit MAS.

Řešitel projektu realizoval rozhovor s několika zaměstnankyněmi, které ve firmě pracují na různých pozicích jak v montáži a konstrukci, tak ve slévárně. V době, kdy je všeobecný nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce, vítá Kovosvit MAS jakýkoli možný impulz, který by při náborech mohl pomoci.

Rozhovory s konkrétními ženami pracujícími ve strojírenských podnicích jsou významnou součástí projektu. Osobní zkušenosti pracovnic na konkrétních pozicích mohou významně pomoci odbourávat předsudky vůči možnému uplatnění žen a dívek ve strojírenství. Ty nejčastěji přetrvávají ve smyslu, že jde o práci, která je fyzicky náročná, špinavá a obecně pro dívky a ženy nevhodná. Přitom tyto předsudky již dlouhodobě neodpovídají realitě. Strojírenství již není synonymem špinavém práce, ale je řemeslem, které se stává datově informačním průmyslem, tj. kromě jiného je třeba získávat a vyhodnocovat data, která souvisejí s výrobou. Například zde lze spatřovat velký potenciál pro uplatnění žen. Projekt si klade za cíl zvýšit informovanost právě o možnostech uplatnění žen v oboru strojírenství.

Komentáře