Ostravská huť ArcelorMittal se ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Svazem průmyslu a dopravy České republiky zapojila do regionálního pilotního projektu odborné přípravy s prvky duálního vzdělávání. Ten má za cíl vybudovat silnou generaci kvalifikovaných pracovníků.

Ostravská huť podporuje obory strojní mechanik a elektrikář na Vítkovické střední průmyslové škole a Střední škole elektrotechnické v Ostravě, do nichž se pro tento školní rok přihlásilo přes 60 studentů. Kromě kvalitní praxe přinese program placené stáže a garance budoucího zaměstnání. Odbornou praxi povedou vybraní odborníci. Studenti si tak osvojí odborné znalosti praktické dovednosti v reálném pracovním prostředí a za odvedenou práci budou také odměňováni. Současně si i vyzkouší, zda by je práce v huti bavila a ti šikovní mohou počítat s nabídkou zaměstnání.

Školy se s firmami dohodly na jasném rozvrhu praxí i na tom, co se musí žáci v praxi naučit. Na základě toho upravily svoje vzdělávací programy. Podle nich se budou učit žáci, kteří 3. září nastoupí do škol zapojených do duálního vzdělávání. V rozvrhu budou mít povinně více praktického vyučování. Pilotní projekt, který ArcelorMittal Ostrava zahajuje od školního roku 2018/2019, má za cíl naplno podpořit technické vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Zdroj: ArcelorMittal

Komentáře