STROJIRENSTVI.CZ KONSTRUKTER.CZ 3D-TISK.CZ MATEMATIKA.CZ HLEDAME.CZ

Začínáme se Solid Edge: Jak nastavit plynulost oblouku

Nastavení plynulosti oblouku je čistě grafickou záležitostí v aktuálním modelovacím okně. Výchozí nastavení pro znázornění oblouku je nastaveno na nejnižší hodnotu z důvodu modelování velkých součástí, kde hraje roli výkon grafické karty a operační paměť RAM v dané pracovní stanici. Nastavení zobrazení nemá vliv na výsledné renderování a projeví se jen v případě, pokud dokument uložíte jako obrázek. Tento tip tedy využijete při modelování detailů součástí s malými rozměry. 

Pro nastavení plynulosti oblouku máte dvě možnosti:

  • Změnit číselnou hodnotu Plynulosti oblouku: Nevýhoda této možnosti je, že je aktuální jen pro jednu aktivní relaci. Jakmile otevřete jinou součást, musíte tento parametr znovu nastavit.
  • Nastavit Automatické ostření na nejvyšší hodnotu: Nevýhoda této možnosti je, že řešení Solid Edge při každé operaci (zoom, otočení atd.) součást znovu přepočítává a vykresluje. Není tedy vhodná pro slabší pracovní stanice. Tato možnost na druhou stranu zůstane uložena při každém spuštění.

 

Změna Plynulosti oblouku

Zvolte příkaz Možnosti přes Tlačítko aplikace → Nastavení

Zvolte příkaz Možnosti přes Tlačítko aplikaceNastavení

Klikněte na záložku Zobrazení a nastavte hodnotu Plynulost oblouku na 10

Klikněte na záložku Zobrazení a nastavte hodnotu Plynulost oblouku na 10

 

Změna automatického ostření

Zvolte příkaz Možnosti přes Tlačítko aplikace → Nastavení. Klikněte na záložku Zobrazení a nastavte hodnotu Automatické zaostření na Vysoká

Zvolte příkaz Možnosti přes Tlačítko aplikaceNastavení. Klikněte na záložku Zobrazení a z menu Automatické zaostření vyberte možnost Vysoká

 

Porovnání plynulosti oblouků

Na obrázku můžete vidět zobrazení plynulosti oblouku s rozlišením 1. Vpravo je plynulost oblouku s hodnotou 10. Stejným způsobem se projeví nastavení parametru Automatické ostření.

Všimněte si výrazných rozdílů v plynulosti oblouků (hran na oblouku, který se graficky znázorňuje jako mnohoúhelník)

Všimněte si výrazných rozdílů v plynulosti oblouků. Hrany oblouku na obrázku 1 se znázorňují jako mnohoúhelník – kvalita zobrazení je nízká

Tip: Vyzkoušejte si nastavení plynulosti oblouku na modelování tužky (připravujeme).

Mohlo by vás také zajímat

Přidejte k článku svůj komentář

Komentář podléhá autorizaci ze strany redakce, proto se nezobrazí ihned po vložení. Vyhrazujeme si právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo platnou legislativou. Slušnou a konstruktivní diskusi vítáme!