STROJIRENSTVI.CZ KONSTRUKTER.CZ 3D-TISK.CZ MATEMATIKA.CZ HLEDAME.CZ

SketchUp: Jak používat úhloměr

Úhloměr umožňuje vytvořit pomocné čáry skloněné v požadovaném úhlu, případně měřit úhly mezi již vytvořenými prvky. Tato funkce umožní konstruovat v řešení SketchUp přesněji a efektivněji.

Funkci Úhloměr (Protractor) spustíte kliknutím na ikonu úhloměru, který bývá umístěn např. v panelu Stavba (Construction).

Tip: Funkce úhloměr se nachází také v panelu Nástroje (Tools) → Úhloměr (Protractor).

Dotykem úhloměru na plochu objektu v modelovacím prostoru je možné vytvořit úhel v konkrétní ose. Zčervená-li úhloměr, budeme pracovat s úhlem kolem červené osy, zezelená-li → kolem zelené osy, zmodrá-li → kolem modré osy. Zůstane-li úhloměr černý, budeme pracovat s úhlem v jiné ose, než jsou červená, zelená a modrá.

Práce s úhloměrem v červené, zelené a modré ose

Práce s úhloměrem v červené, zelené a modré ose

Tip: Držením klávesy Shift dojde k zafixování úhloměru v definované ose. Následně je možné úhloměr přesunout do bodu, ve kterém chce uživatel s úhloměrem pracovat.

Příklad použití úhloměru: Geometrické určení polohy otvoru

Chceme vytvořit otvor v polovině rozteče os původních dvou otvorů, se středem orientovaným pod úhlem 45° od obou středů původních otvorů. Ze středu prvního otvoru vedeme první přímku ve směru červené osy – a následně pod úhlem 45°.

Tip: Konkrétní hodnotu úhlu je možné zadat kliknutím na tlačítko Tab do pole úhel.

Příklad použití úhloměru

Příklad použití úhloměru

2-SketchUp-uhlomer-uvod-1

Výše popsaný postup proveďte i pro druhý otvor

Do vzniklého průsečíku pomocných čar nakreslete kruh, který následně protáhnete skrz profil

Do vzniklého průsečíku pomocných čar nakreslete kruh, který následně protáhnete skrz profil

Jakmile je otvor vytvořen, je možné pomocné čáry vymazat, případně v menu Zobrazit (View) zatrhněte, aby se nezobrazovala Vodítka (Guides).

Menu Zobrazit (View) → Vodítka (Guides)

Menu Zobrazit (View) → Vodítka (Guides)

V toto chvíli je vytvořen otvor v požadované pozici. Pomocí funkce Úhloměr můžeme ověřit, zda úhel mezi novým otvorem a dvěma původními otvory svírá úhel 90°.

Mohlo by vás také zajímat

Přidejte k článku svůj komentář

Komentář podléhá autorizaci ze strany redakce, proto se nezobrazí ihned po vložení. Vyhrazujeme si právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo platnou legislativou. Slušnou a konstruktivní diskusi vítáme!