STROJIRENSTVI.CZ KONSTRUKTER.CZ 3D-TISK.CZ MATEMATIKA.CZ HLEDAME.CZ

Začínáme se Solid Edge: Jak vymodelovat čep rotací

Na cvičené úloze si vyzkoušíte vymodelovat čep metodou „hrnčířský kruh“.

Příspěvek navazuje na návod Začínáme ze Solid Edge: Jak vymodelovat čep vysunutím, kde se k tvorbě modelu přistupovalo metodou „vrstvený dort“.

Při postupu „hrnčířský kruh“ se model vytvoří prvkem Rotovat. Skica představuje průřez a obsahuje všechny entity, vazby a kóty. I když se tento postup může zdát efektivnější, informace obsažené v jediném náčrtu a prvku mohou komplikovat tvárnost a provádění změn.

Založte nový dokument dílu a vyberte příkaz Čára ze záložky Domů → Kreslit

Založte nový dokument dílu a vyberte příkaz Čára ze záložky Domů → Kreslit

Najeďte kurzorem do roviny ZX a vyčkejte, až se zobrazí oranžový čtverec se symbolem zámku. Stisknutím klávesy F3 uzamknete rovinu

Najeďte kurzorem do roviny ZX a vyčkejte, až se zobrazí oranžový čtverec se symbolem zámku. Stisknutím klávesy F3 uzamknete rovinu

Kliknutím na rovinu krychle s textem Přední v pravém dolním rohu grafického prostředí se přepnete do pohledu kolmého na tuto rovinu

Kliknutím na rovinu krychle s textem Přední v pravém dolním rohu grafického prostředí se přepnete do pohledu kolmého na tuto rovinu

Nakreslete průřez čepu pomocí čar a dbejte na správně orientovaný počátek souřadného systému zvýrazněný červenou šipkou

Nakreslete průřez čepu pomocí čar, dbejte na správně orientovaný počátek souřadného systému zvýrazněný červenou šipkou

Pomocí příkazu Rychlá kóta umístěný v gestech myši náčrt zakótujte. Gesta myši zobrazíte stisknutím levého tlačítka v grafické ploše a tažením požadovaným směrem. Ve výchozím nastavení řešení Solid Edge je příkaz Rychlá kóta umístěný vlevo – stiskněte pravé tlačítko myši v grafické ploše, táhněte doleva a vyberte příkaz pro tvorbu kót

Pomocí příkazu Rychlá kóta – umístěného v gestech myši – náčrt zakótujte. Průhledný panel Gesta myši zobrazíte stisknutím pravého tlačítka v grafické ploše a tažením požadovaným směrem. Ve výchozím nastavení Solid Edge je příkaz Rychlá kóta umístěn vlevo – stiskněte pravé tlačítko myši v grafické ploše, táhněte doleva a vyberte příkaz pro tvorbu kót

Klikněte levým tlačítkem na entitu, tažením myši umístěte pozici kóty a definujte velikost přímky

Klikněte levým tlačítkem na entitu, tažením myši umístěte pozici kóty a definujte velikost přímky

Zakótujte celý náčrt tak, aby byl plně určený

Zakótujte celý náčrt tak, aby byl plně určený

Klikněte do uzavřeného obrysu (průřezu čepu) a vyberte příkaz Rotovat ze záložky Domů → Kreslit.

Klikněte do uzavřeného obrysu (průřezu čepu) a vyberte příkaz Rotovat ze záložky Domů → Tělesa

Tažením myši určíte úhel rotace

Tažením myši určíte úhel rotace

Přesnou definici zadejte na klávesnici

Přesnou hodnotu – 360 stupňů – zadejte na numerické klávesnici

Vyberte příkaz Zaoblit

Vyberte příkaz Zaoblit

Označte přechodovou hranu k zaoblení a zadejte velikost poloměru 1 mm

Označte přechodovou hranu k zaoblení a zadejte velikost poloměru 1 mm

Aktivujte příkaz Zkosení se stejnými odstupy. Označte hrany na modelu zvýrazněné červenou šipkou a zadejte velikost zkosení 1,5 × 45 stupňů

Aktivujte příkaz Zkosení se stejnými odstupy. Označte hrany na modelu zvýrazněné červenou šipkou a zadejte velikost zkosení 1,5 × 45 stupňů

Model čepu uložte. Postup modelování „hrnčířský kruh“ můžete porovnat s metodou „vrstvený dort“ použitou v návodu Začínáme ze Solid Edge: Jak vymodelovat čep vysunutím

Mohlo by vás také zajímat

Přidejte k článku svůj komentář

Komentář podléhá autorizaci ze strany redakce, proto se nezobrazí ihned po vložení. Vyhrazujeme si právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo platnou legislativou. Slušnou a konstruktivní diskusi vítáme!