STROJIRENSTVI.CZ KONSTRUKTER.CZ 3D-TISK.CZ MATEMATIKA.CZ HLEDAME.CZ

Mastercam: 2,5osé frézování #5

Pokud jste naprogramovali frézování čelní plochy podle našeho návodu, budou následovat operace hrubování kontury v první a druhé vrstvě. Podívejte se, jak na to.

Kapitoly:

1. Mastercam: 2,5osé frézování #1 – postup modelování dílu pro výrobu obráběním

2. Mastercam: 2,5osé frézování #2 – rozbor technologického postupu výroby

3. Mastercam: 2,5osé frézování #3 – vložení modelu, transformace počátku, nastavení polotovaru

4. Mastercam: 2,5osé frézování #4 – čelní frézování


 

Hrubovaní kontury první vrstvy

Provedeme programování drah nástroje pro obrobení první vrstvy kontury modelu hrubováním. Velikost nástroje zvolíme tak, aby odebral i přesahující části polotovaru. Přídavek na dokončení 0,2 mm ponecháme pouze na stěnách

Ze záložky Dráhy nástroje vyberte strategii Kontury

Ze záložky Dráhy nástroje vyberte strategii Kontury

Nastavte výběr řetězení podle obrázku a označte horní hranu zvýrazněnou šipkou

Nastavte výběr řetězení podle obrázku a označte horní hranu zvýrazněnou šipkou

V okně Vyberte referenční plochu klikněte na tlačítko Jinou plochu

V okně Vyberte referenční plochu klikněte na tlačítko Jinou plochu

Na modelu se zvýrazní přechodová hrana. Výběr potvrďte tlačítkem OK

Na modelu se zvýrazní přechodová hrana. Výběr potvrďte tlačítkem OK

V okně 2D dráhy nástroje – Kontura je aktivní strategie Kontura

V okně 2D dráhy nástroje – Kontura je aktivní strategie Kontura

V záložce Nástroj aktivujte filtr pro válcové frézy

V záložce Nástroj aktivujte filtr pro válcové frézy

Z knihovny nástrojů vyberte frézu o průměru 25 mm

Z knihovny nástrojů vyberte frézu o průměru 25 mm

Definujte držák nástroje

Definujte držák nástroje

Upravte přídavky na dokončení v záložce Parametry obrábění. Přídavek na stěny zvolte 0,2 mm. Přídavek na dno ponechejte nulový

Upravte přídavky na dokončení v záložce Parametry obrábění. Přídavek na stěny zvolte 0,2 mm. Přídavek na dno ponechejte nulový

V záložce Nájezd/výjezd ponechejte tečné napojení. Změňte v polích Najetí a Konec délku dráhy na 50 %, která vychází poměrně k průměru nástroje

V záložce Nájezd/výjezd ponechejte tečné napojení. Změňte v polích Najetí a Konec délku dráhy na 50 %, která vychází poměrově o polovinu menší, než je průměr nástroje

Nastavte hloubku obrábění kontury první vrstvy v záložce Parametry napojení. Aktivujte pole Absolutně a klikněte na tlačítko Hloubka

Nastavte hloubku obrábění kontury první vrstvy v záložce Parametry napojení. Aktivujte pole Absolutně a klikněte na tlačítko Hloubka

Označte bod koncový bod hrany ležící na spodní ploše první vrstvy

Označte bod koncový bod hrany ležící na spodní ploše první vrstvy

Změní se hloubka obrábění

Změní se hloubka obrábění

Vygenerovaná trajektorie nástroje

Vygenerovaná trajektorie nástroje

Dráhu nástroje ověříte v režimu simulace

Dráhu nástroje ověříte v režimu simulace

Kliknete-li na vrcholovou položku stromové historie v okně Dráhy nástrojů a po té vyberete příkaz Zobrazení simulace drah nástroje vybraných operací, ověříte všechny dráhy nástrojů

Kliknete-li na vrcholovou položku stromové historie v okně Dráhy nástrojů a poté vyberete příkaz Zobrazení simulace drah nástroje vybraných operací, ověříte všechny dráhy nástrojů

Spustíte-li verifikaci všech drah nástrojů, můžete zjistit celkový čas obrábění

Spustíte-li verifikaci všech drah nástrojů, můžete zjistit celkový čas obrábění

Hrubovaní kontury druhé vrstvy

Postup programování je podobný, jako u hrubování kontury první vrstvy. Lišit se bude pouze výběrem jiných hran řetězení.

Vyberte příkaz Kontura ze záložky Dráhy nástrojů

Vyberte příkaz Kontura ze záložky Dráhy nástrojů

Proveďte výběr kontury druhé vrstvy označením přechodové hrany

Proveďte výběr kontury druhé vrstvy označením přechodové hrany

Upřesněte výběr plochy prostřednictvím tlačítka Jinou plochu

Upřesněte výběr plochy prostřednictvím tlačítka Jinou plochu 

73-Mastercam-tutorial-obrabeni-2D-navod-postup-frezovani

Změňte výběr hrany

V okně 2D dráhy nástroje – Kontura ponechejte všechna nastavení, výběr nástroje a držáku beze změn a přejděte do záložky Parametry napojení. Tlačítkem Hloubka definujeme novou hloubku v absolutních hodnotách

V okně 2D dráhy nástroje – Kontura ponechejte všechna nastavení, výběr nástroje a držáku beze změn a přejděte do záložky Parametry napojení. Tlačítkem Hloubka definujeme novou hloubku v absolutních hodnotách

Označte koncový bod hrany

Označte koncový bod hrany

Změněná hloubka obrábění

Změněná hloubka obrábění

Vygenerovaná trajektorie nástroje hrubovaní kontury druhé vrstvy

Vygenerovaná trajektorie nástroje hrubování kontury druhé vrstvy

Ověříte-li všechny dráhy nástrojů, můžete sledovat teoretický čas obrábění

Ověříte-li všechny dráhy nástrojů, můžete sledovat teoretický čas obrábění

Mohlo by vás také zajímat

Přidejte k článku svůj komentář

Komentář podléhá autorizaci ze strany redakce, proto se nezobrazí ihned po vložení. Vyhrazujeme si právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo platnou legislativou. Slušnou a konstruktivní diskusi vítáme!