STROJIRENSTVI.CZ KONSTRUKTER.CZ 3D-TISK.CZ MATEMATIKA.CZ HLEDAME.CZ

Mastercam: 2,5osé frézování #1

Chcete-li si osvojit programování 2,5osého frézování v řešení Mastercam, připravili jsme pro vás seriál vhodný i pro začínající uživatele. Abyste si mohli programování vyzkoušet živě, vytvořte si nejdříve 3D model, na kterém představíme tvorbu technologického postupu.

Postup modelování je zpracován v CAD řešení SolidWorks. Jste-li uživatelem jiného CAD řešení, použijte pro tvorbu modelu pohledy z výrobního výkresu.

Pohled shora

Pohled shora

Pohled zdola

Pohled zdola

Řez

Řez

Detail na díru se závitem

Detail na díru se závitem

Prostorový pohled shora

Prostorový pohled shora

Prostorový pohled zdola

Prostorový pohled zdola

Postup modelování

Založte náčrt v Horní rovině

Založte náčrt v Horní rovině

Vyberte příkaz Obdélník s počátkem ve středu

Vyberte příkaz Obdélník s počátkem ve středu

Nakreslete a zakótujte obdélník s rozměry 90 × 70 mm

Nakreslete a zakótujte obdélník s rozměry 90 × 70 mm

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Přidání vysunutím

Vysuňte uzavřený náčrt do vzdálenosti 5 mm

Vysuňte uzavřený náčrt do vzdálenosti 5 mm

Založte náčrt na horní ploše modelu

Založte náčrt na horní ploše modelu

Aktivujte příkaz Průvodce dírami

Aktivujte příkaz Průvodce dírami

Zvolte typ díry Díra a nastavte velikost 5 mm. Přepněte se do záložky Polohy

Zvolte typ díry Díra a nastavte velikost 5 mm. Přepněte se do záložky Polohy

Umístěte díru do pravého spodního rohu a zakótujte střed díry ve vzdálenosti 5 mm od spodní a pravé hrany vysunutého modelu

Umístěte díru do pravého spodního rohu a zakótujte střed díry ve vzdálenosti 5 mm od spodní a pravé hrany vysunutého modelu

Založte nový náčrt na horní ploše modelu

Založte nový náčrt na horní ploše modelu

Nakreslete čtverec o rozměrech 10 × 10 mm. Pravý dolní roh čtverce je sjednocený s pravým dolním rohem vysunutého modelu

Nakreslete čtverec o rozměrech 10 × 10 mm. Pravý dolní roh čtverce je sjednocený s pravým dolním rohem vysunutého modelu

Příkazem Odebrání vysunutím odeberte čtverec do vzdálenosti 3 mm

Příkazem Odebrání vysunutím odeberte čtverec do vzdálenosti 3 mm

Ze záložky prvky vyberte příkaz Zrcadlit

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zrcadlit

Označte Pravou rovinu a zrcadlete poslední dva vytvořené prvky – Díra a Odebrání vysunutím

Označte Pravou rovinu a zrcadlete poslední dva vytvořené prvky – Díra a Odebrání vysunutím

Stejně tak zrcadlete prvky podle Přední roviny

Stejným způsobem zrcadlete prvky podle Přední roviny

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Zaoblit

Z plovoucího menu vyberte druhou možnost pro automatický výběr všech hran k zaoblení

Z plovoucího menu vyberte druhou možnost pro automatický výběr všech hran k zaoblení

Nastavte velikost poloměru zaoblení 5 mm, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz

Nastavte velikost poloměru zaoblení 5 mm, zkontrolujte náhled a dokončete příkaz

Založte nový náčrt na druhé straně modelu

Založte nový náčrt na druhé straně modelu

Nakreslete znázorněný náčrt pomocí přímek a oblouků a zakótujte jej

Nakreslete znázorněný náčrt pomocí přímek a oblouků a zakótujte jej

Zrcadlete náčrt podle svislé osy

Zrcadlete náčrt podle svislé osy

Celý náčrt zrcadlete podle vodorovné osy

Celý náčrt zrcadlete podle vodorovné osy

Ze záložky prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím

Ze záložky Prvky vyberte příkaz Odebrání vysunutím

Nastavte hloubku odebrání 1,5 mm a aktivujte možnost Tenkostěnný prvek. Změňte směr odebrání směrem dovnitř a nastavte tloušťku prvku 3 mm

Nastavte hloubku odebrání 1,5 mm a aktivujte možnost Tenkostěnný prvek. Změňte směr odebrání směrem dovnitř a nastavte tloušťku prvku 3 mm

Založte náčrt na stejné ploše, jako v předchozím případě

Založte náčrt na stejné ploše, jako v předchozím případě

Vyberte příkaz Odsadit entity

Vyberte příkaz Odsadit entity

Nastavte velikost odsazení 1,5 mm a upravte směr odsazení tak, aby směřoval dovnitř

Nastavte velikost odsazení 1,5 mm a upravte směr odsazení tak, aby směřoval dovnitř

Odeberte uzavřený náčrt do vzdálenosti 2 mm

Odeberte uzavřený náčrt do vzdálenosti 2 mm

Založte náčrt na druhé straně modelu

Založte náčrt na druhé straně modelu

Aktivujte režim zobrazení Skryté hrany viditelné

Aktivujte režim zobrazení Skryté hrany viditelné

Aktivujte příkaz Odsadit entity a vyberte skryté hrany zobrazené čerchovanou čarou. Obrys je zvýrazněný červenou šipkou

Aktivujte příkaz Odsadit entity a vyberte skryté hrany zobrazené čerchovanou čarou. Obrys je zvýrazněný červenou šipkou

Příkazem Přidání vysunutím vysuňte obrys do vzdálenosti 5 mm

Příkazem Přidání vysunutím vysuňte obrys do vzdálenosti 5 mm

Založte náčrt na druhé straně modelu

Založte náčrt na druhé straně modelu

Označte plochu zvýrazněnou červenou šipkou a vyberte příkaz Převést entity

Označte plochu zvýrazněnou červenou šipkou a vyberte příkaz Převést entity

Převedeným náčrtem odebereme materiál. Vyberte příkaz Odebrání vysunutím a v poli Směr č. 1 nastavte možnost Ekvidistantně od plochy. Označte zadní stranu modelu (znázorněna červenou šipkou) a zvolte velikost odsazení 2 mm

Převedeným náčrtem odebereme materiál. Vyberte příkaz Odebrání vysunutím a v poli Směr č. 1 nastavte možnost Ekvidistantně od plochy. Označte zadní stranu modelu (znázorněna červenou šipkou) a zvolte velikost odsazení 2 mm

Zaoblete hrany modelu poloměrem 3 mm

Zaoblete hrany modelu poloměrem 3 mm

Založte náčrt na vnitřní ploše a nakreslete obdélník s rozměry 35 × 6 mm. Vzdálenost spodní hrany obdélníku od počátku je 10 mm

Založte náčrt na vnitřní ploše a nakreslete obdélník s rozměry 35 × 6 mm. Vzdálenost spodní hrany obdélníku od počátku je 10 mm

Vysuňte obdélník do vzdálenosti 4 mm

Vysuňte obdélník do vzdálenosti 4 mm

Vyberte příkaz Průvodce dírami a nastavte parametry pro tvorbu díry se závitem o velikost M2×0,4. Ukončení závitu ponechejte ve výchozím nastavení a přejděte do záložky Polohy

Vyberte příkaz Průvodce dírami a nastavte parametry pro tvorbu díry se závitem o velikost M2×0,4. Ukončení závitu ponechejte ve výchozím nastavení a přejděte do záložky Polohy

Umístěte středy děr se závitem a zakótujte jejich polohy

Umístěte středy děr se závitem a zakótujte jejich polohy

Vysunutý prvek s dírami zrcadlete podle roviny Přední

Vysunutý prvek s dírami zrcadlete podle roviny Přední

Upravte přechodové hrany na vysunutých prvcích zaoblením o velikosti 2 mm

Upravte přechodové hrany na vysunutých prvcích zaoblením o velikosti 2 mm

Definujte modelu materiál Obyčejná uhlíková ocel

Definujte modelu materiál Obyčejná uhlíková ocel

Model je připravený pro tvorbu výkresové dokumentace, importování do CAM systému nebo pro export do jiného datového formátu – např. IGES, STEP atd.

Model je připravený pro tvorbu výkresové dokumentace, pro export do jiného datového formátu – např. IGES, STEP atd. a importování do CAM řešení

Mohlo by vás také zajímat

Komentáře k tomuto článku

  1. […] k programování přistoupíme, rozebereme si postup a sled výrobních operací vycházející z výkresové dokumentace – provedeme tzv. záměr návrhu. S tím souvisí možnosti upnutí polotovaru, volba řezných […]

  2. […] Mastercam: 2,5osé frézování #1 – postup modelování dílu pro výrobu […]

  3. […] Mastercam: 2,5osé frézování #1 – postup modelování dílu pro výrobu […]

Přidejte k článku svůj komentář

Komentář podléhá autorizaci ze strany redakce, proto se nezobrazí ihned po vložení. Vyhrazujeme si právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo platnou legislativou. Slušnou a konstruktivní diskusi vítáme!