STROJIRENSTVI.CZ KONSTRUKTER.CZ 3D-TISK.CZ MATEMATIKA.CZ HLEDAME.CZ

Stavíme stolní CNC frézku #4: Lineární vedení osy Z

Důležitou částí stolní CNC frézky Shapeoko 2 je i lineární vedení osy Z, na které je upnuto vřeteno se šroubovým vedením. Skládá se ze tří podsestav. Správné uspořádání a pevná šroubová spojení mají významný vliv na tuhost celé CNC frézky.

Lineární vedení osy Z se skládá ze tří podsestav:

  • kolejnice s vodicím šroubem,
  • vozík lineárního vedení v ose X,
  • uchycení vřetene.
Lineární vedení osy Z (zvýrazněno červeně)

Lineární vedení osy Z (zvýrazněno červeně)

Protilehlý vozík lineárního vedení osy X

Sestava vozíku pro lineární vedení v ose X jsme již popisovali ve 3. díle seriálu Stavíme stolní CNC frézku. Vozík je složen z montážní desky, excentrické matice, koleček, šroubů, matic a podložek. Na montážní desce je upnutý krokový motor, zajišťující pohyb v ose X přes hnací ozubenou kladku a řemen.

Vozík lineárního vedení osy Z je podobný vozíkům pro osy X a Y

Vozík lineárního vedení osy X

Sestava pro upnutí vřetene

Pro upnutí vřetene slouží dva hliníkové profily a plechové objímky. Vřeteno je upnuto na vodicí desku s kolečky, která se pohybují po hliníkovém profilu v ose Z prostřednictvím šroubu.

Tip: Z hlediska tuhosti doporučujeme plechové objímky nahradit hliníkovými profily.

Vřeteno objímají plechy a hliníkové profily

Vřeteno objímají plechy a hliníkové profily

Sestava držáku vřetene

Sestava držáku vřetene

Kolejnice s vodicím šroubem

Kolejnice je připevněna k protilehlému vozíku lineárního vedení v ose X. Sestava pro upnutí vřetene se po kolejnici pohybuje prostřednictvím vodicího šroubu, který je přes pružnou spojku spojen s motorem.

Detailní pohled na model CNC frézky Shapeoko 2 v SolidWorksu. Vodící šroub uložený v kuličkovém ložisko je spojen s motorem pružnou spojkou

Vodicí šroub uložený v kuličkovém ložisku je spojen s krokovým elektromotorem pružnou spojkou

Sestava kolejnice s vodícím šroubem

Sestava kolejnice s vodicím šroubem, pružnou spojkou a krokovým elektromotorem

Pro manuální pohyb v ose Z slouží klika

Jsou-li krokové motory odpojeny od sítě, slouží pro manuální pohyb v ose Z klika

Složíme-li všechny tři podsestavy, získáme sestavu lineárního vedení zajišťující pohyb v osách X a Z.

Sestava vozíku lineárního vedení v ose Z

Sestava vozíku lineárního vedení v ose Z

Foto: autor

Vizualizace: SolidWorks

Mohlo by vás také zajímat

Přidejte k článku svůj komentář

Komentář podléhá autorizaci ze strany redakce, proto se nezobrazí ihned po vložení. Vyhrazujeme si právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo platnou legislativou. Slušnou a konstruktivní diskusi vítáme!