STROJIRENSTVI.CZ KONSTRUKTER.CZ 3D-TISK.CZ MATEMATIKA.CZ HLEDAME.CZ

VŠB-TU popularizuje vědu a techniku mezi školáky

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava v rámci projektu Zlepši si techniku lákala žáky druhého stupně základních škol a středoškoláky na studium technických oborů. Zájem o vědu a výzkum sklidily všechny fakulty.

Projekt Zlepši si techniku je součástí široké skupiny aktivit popularizace vědy a výzkumu, které VŠB-TU Ostrava uskutečňuje jak v rámci vlastní činnosti, tak na platformě Svět techniky. Ta vznikla již v roce 2008 z projektu Science and technology center Ostrava, jehož cílem je popularizovat přírodovědné a technické obory a seznamovat s nimi žáky základních a středních škol v Moravskoslezském kraji. Má-li být tato aktivita úspěšná, je nutné děti zaujmout a připravit jim výrazný zážitek.

Celouniverzitní den otevřených dveří podpořily všechny fakulty VŠB-TU Ostrava. Veřejně přístupné byly laboratoře, učebny i univerzitní aula. Během jednoho dne bylo možné vidět zajímavé vynálezy a výsledky práce různých fakult a pracovišť. Doprovodný program tvořily Úžasné divadlo fyziky, Fotonaut, popularizační přednášky, fluorescenční show, velkoplošný kvíz Ochraň si svůj nápad a mikromagie mezi diváky.

Podívejte se s námi, jak probíhala akce v Nové aule v Ostravě-Porubě:

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie představila ukázky výrobků vytištěných na 3D tiskárně Felix 3.0 a jak se obrábí umělé dřevo na stolní CNC frézce Shapeoko 2.

Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie představila ukázky výrobků vytištěných na 3D tiskárně Felix 3.0. Předvedla také, jak se obrábí umělé dřevo na stolní CNC frézce Shapeoko 2

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení ukázala žákům základních a středních škol jak pracují hydraulické mechanismy

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení ukázala žákům základních a středních škol, jak pracují hydraulické mechanismy

Zábavnou formou studenti získávaly informace o povoláních

Studenti získávaly informace o povoláních zábavnou formou

Fakulta bezpečnostního inženýrství ukázala, jak vypadají padělky a jaké cennosti či zvířata se nejčastěji pašují do České republiky

Fakulta bezpečnostního inženýrství předvedla padělky a zaujala informacemi, které cennosti a jaká zvířata se nejčastěji pašují do České republiky

Nechyběly ukázky robotických zařízení

Vděčná pro mladé návštěvníky byla také ukázka robotických zařízení

Zajímavou formou pojala ukázku mapy s oblastmi škod způsobených požárem studentka Monika Večerková

Zajímavou formou pojala ukázku mapy s oblastmi škod způsobených požárem studentka Monika Večerková

Co lze udělat pro ochranu ovzduší prezentoval Institut environmentálních technologií

Co lze udělat pro ochranu ovzduší představil Institut environmentálních technologií

Simulování ovládání letadla zkoušeli studenti u Institutu dopravy

Simulaci ovládání letadla studenti vyzkoušeli u Institutu dopravy

První monopost studentské univerzitní formule

Nechyběl ani první monopost studentské univerzitní formule

Že lze ovládat roboty na dálku přesvědčovala Katedra robotiky

Že lze ovládat roboty na dálku, přesvědčila Katedra robotiky

Děti projevily zájem o 3D tisk. Zaujala je samonosná kostka, trezor, krabička s posuvnou roletkou vytištěnou z dřevěného filamentu i Moebiův kruh

Děti projevily zájem o 3D tisk. Zaujala je samonosná kostka, trezor, krabička s posuvnou roletkou vytištěnou z dřevěného tiskového materiálu i Moebiův kruh

Foto: Marek Pagáč

Mohlo by vás také zajímat

Přidejte k článku svůj komentář

Komentář podléhá autorizaci ze strany redakce, proto se nezobrazí ihned po vložení. Vyhrazujeme si právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo platnou legislativou. Slušnou a konstruktivní diskusi vítáme!