STROJIRENSTVI.CZ KONSTRUKTER.CZ 3D-TISK.CZ MATEMATIKA.CZ HLEDAME.CZ

Tříska při obrábění objektivem vysokorychlostní kamery

Tvorba třísky je složitý proces, jenž se podrobně vyučuje na středních a vysokých školách se zaměřením na strojírenskou technologii. I když se teorie tvorby třísky vyučuje ve statickém pojetí, můžeme ji v praxi zachytit moderním zařízením – vysokorychlostní kamerou.

Z důvodu názorného výkladu teorie obrábění, zejména problematiky tvorby třísky, se Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie Fakulty strojní při VŠB-TU Ostrava rozhoduje zakoupit vysokorychlostní kameru. Ta dokáže během několika sekund zaznamenat mj. proces tvorby třísky – a následně jej přehrát i tisíckrát pomaleji. Než se katedra rozhodne vysokorychlostní kameru zakoupit, zapůjčili si model High Speed Star na Ústavu geoniky AV ČR.

Kamera byla instalována na konvenční soustruh a proces obrábění se zaznamenal pomocí kamery propojenou s počítačem do digitální podoby. Foto: Marek Pagáč

Kamera byla instalována na konvenční soustruh a proces obrábění zaznamenán v digitální formě pomocí propojení s počítačem. Foto: Marek Pagáč

Když se záznam procesu obrábění zpomalí, lze detailně sledovat zajímavou tvorbu třísky:

 

Teorie tvorby třísky

Při vnikání řezného nástroje do materiálu je břit tlačen do obrobku silou a v jeho okolí se koncentruje napětí, které má za následek pružné a plastické deformace obráběného materiálu. Smykové napětí narůstá do takové míry, až dojde k plastické deformaci materiálu před břitem nástroje. Pohyb nástroje pokračuje, roste plastická deformace a dochází k posunu a pěchování vrstev materiálu před břitem nástroje, a to ve směru kolmém ke kluzným rovinám. Při dalším pohybu nástroje dále roste napětí v materiálu, až dostoupí hodnoty vyšší, než je střihová mez pevnosti obráběného materiálu, a dojde k odstřižení segmentu třísky v rovině střihu.

Proces vzniku třísky (vlevo) a kořen třísky.

Proces vzniku třísky (vlevo) a kořen třísky.

Zdroj: HUMÁR, A. Technologie I. Výpočtová cvičení. Studijní opory pro magisterskou formu studia. Brno, 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně.

Mohlo by vás také zajímat

Přidejte k článku svůj komentář

Komentář podléhá autorizaci ze strany redakce, proto se nezobrazí ihned po vložení. Vyhrazujeme si právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo platnou legislativou. Slušnou a konstruktivní diskusi vítáme!