STROJIRENSTVI.CZ KONSTRUKTER.CZ 3D-TISK.CZ MATEMATIKA.CZ HLEDAME.CZ

Tecnomatix #1: Co je digitální továrna?

Proč virtualizovat výrobní proces? Nejen na tyto otázky odpovídá webový seminář společnosti Siemens, která prezentuje software Tecnomatix — digitální továrnu.

Tento software zabírá necelou polovinu softwarového portfolia společnosti Siemens a se svým širokým spektrem možností řeší problematiku výrobních firem z hlediska inženýrských a výrobních činností z oblasti plánování layoutu, procesních simulací, jejich ověřování a následnou optimalizaci výrobního procesu.

Obr. 1 — Portfolio Tecnomatix

Případové studie dokazují, že se změna výrobního plánu v průběhu procesu testování a ověřování výroby projeví v prodražení výrobního procesu desetinásobně. Jestliže se změní výrobní proces v produktivní výrobě, např. sériové, prodraží se výrobní proces až stonásobně oproti původní hodnotě. Tento jev, označovaný jako pravidlo 1:10:100, je pro praxi nepřípustný a proto je nutné ladit, odstraňovat chyby a virtualizovat výrobní proces při jeho návrhu a před spuštěním samotného testování. Koncept výrobního procesu je nezbytné plánovat a optimalizovat od samého počátku a vyvíjet proces řízení s předstihem. Dále je nutné eliminovat nejrůznější změny a snižovat vzniklé náklady spojené se změnovým řízením. Snahou tedy je proces virtualizovat před fyzickou realizací.

Obr. 2 — Pravidlo 1:10:100

Pro datové propojení a hrubé plánování výrobního procesu v Tecnomatix se používá aplikace Process Designer. Tento software zaujímá prvotní část plánování zahrnující sběr informací a tvorbu databází pro hrubý návrh plánování výroby.

Z pohledu vývojové fáze se problematika simulace a detailního plánování řeší dle typu výrobního procesu. Pro montážní oblasti se používá software Process Simulate Assembly, pro robotické vizualizace slouží Process Simulate Robotics. Ergonomické studie jsou vizualizovány v softwaru Process Simulate Human. Pro optimalizaci výrobního procesu jsou určeny softwary Factory CAD, Factory FLOW a Plant Simulation.

Digitální továrnu Tecnomatix je možné implementovat do výrobního procesu automobilového, strojírenského, leteckého i energetického.

Více o hlavních výhodách a využití digitální továrny Tecnomatix se dozvíte na webovém semináři společnosti Siemens, který je ke shlédnutí na adrese
http://siemensplm.adobeconnect.com/p317t1o2e30/.

Mohlo by vás také zajímat

Přidejte k článku svůj komentář

Komentář podléhá autorizaci ze strany redakce, proto se nezobrazí ihned po vložení. Vyhrazujeme si právo odstranit příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo platnou legislativou. Slušnou a konstruktivní diskusi vítáme!